Kènjeroptoch: Zondig 12 Fibberwarie 2023

Zondig 12 Fibberwarie trèk nao veier jaor enjelik weier de Kènjeroptoch door de Zittesje sjtraote. De Kenjeroptoch, dae tradisjoneel op de zondig veur de Vastelaovend trèk, is taeves de intoch van Sjtadsprins Ruud II. Nao sjatting zulle 2000 kènjer deilnumme aan de Kènjeroptoch en zeker bie goud waer zulle väöle doezende luuj oet gans Limburg en dao boete rieje dik sjtaon langs de route door de bènnesjtad.

’t Pebliek langs de kantj kènt geneite van grote groppe van sjole en buurte mit soms mee es honderd deilnummesj, klein groppe van kènjer en humorvolle enkelinge. De deilnummesj aan ‘t ‘Kèrkesprojek’ zulle greutsj mittrèkke mit hun mini-waages wo zie waeke langk aan höbbe geboewd in de Optochhal. De neudige hermenieje en zaate hermeniekes zörge veur de muzikaal Vastelaovesklanke.

Deilname
Jeederein kènt aan de Kènjeroptoch deilnumme. Waal verzuik ’t Optoch Kommitee Zitterd de deilnummesj om zich veuraaf aan te melje via de website van ’t Optoch Kommitee Zitterd. Insjrieve is muigelik pès Vriedig 10 Fibbewari 2023, 17.11oere.
Omdat ’t Optochkommitee ’t muigelik wèlt blieve make om ’t sjpontaan aan de Kènjeroptoch deilnumme is insjrieve ouch nog muigelik op de zondig van de Kènjeroptoch tössje 12.30 en 13.00 oere op ’t terrein van de opsjtèlling.

Alle deilnummesj ontvange bie de sjtart de ‘medaaje’. Dit is veur väöl deilnummesj ein richtig verzamel item, wènt dees medaaje is ein replica in ‘full colour’ van de jaormedaaje van De Marotte Zitterd.

Route
De kènjeroptoch zal trèkke via de vertroewde roete, de opsjtèlling is op ’t terrein van ’t veurmalig ziekehoes.
De Kènjeroptoch sjtart om 13.30oere en zal trèkke via de volgende route: Riekswaeg Noord (13.35) – Walramsjtraot (13.40) – Euverhaovenersjtraot (13.45) – Sjteivig (13.50) – Veursjtad (13.55) – Brandjsjtraot (14.00) – Lömmerichersjtraot – Begienhaofsjtraot (14.04) – Daeke Tijssesjtraot (14.07) – Kloosterplien (14.09) – Auw Mert (14.12) – Mert (14.16) – Lömmerichtersjtraot (bie de Sjtadspomp lènksaaf) – Meulebaeksjtraot (14.21) – Nuujsjtraot (14.24) – Plaksjtraot (14.28) – Pötsjtraot (14.33) – Mert (14.37) – ontbènjing

Nao aafloup is oppe Mert de tradisjonele appelesieneraege wobie Sjtadsprins Ruud II honderde appelesiene zal oetsjmiete nao de mechelkes en sjnaake.

Priesoetreiking
Aansjloetend aan de Appelesieneraege waere op ’t podium op de Mert de Prieze van de Kènjeroptoch bekend gemaak. Naeve de Eere Wimpels en Prieswimpels in de versjèllende kattegrieje zeen d’r sjpisjaal prieze veur ‘Sjoonst verkleide Mechelke’ en ‘Sjoonst verkleide Sjnaak’.

De prieze veur ‘Sjoonst verkleid Mechelke’ en ‘Sjoonst verkleide Sjnaak’ waere toegekènd en oetgereik door de Kènjerzjurie. Dees kènjerzjurie vèlt onger de Optochzjurie en wurt samegesjlelt oet leerlinge van veier basissjoole.

Geplaatsj: 14 Jannewari 2023
Bron: Opotch Kommitee Zitterd
Foto’s: RBZitterd / VastelaovendZitterd