Video: Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer 2019: De Top6

Op zaoterdigaovend 24 Augustus waar in de sjpeigeltent ‘Crystal Palace’ op ‘t Sint Rosafestival ‘t Zittesj vastelaovesleidjes Konkoer 2019 en is de Zittesje Vastelaovessjlaager veur ‘t sezoen 2019-2020 gekaoze.

De Top 6 van ‘t Zittesj vastelaovesleidjes Konkoer 2019:

  1. ‘Mènnigmaol roup ich Alaaf!’; teks en meziek: Phil Schaeken, zangk: René Dirkx
  2. ”t pappegeyke’; teks en meziek: Reinhard Wind, zangk: Michelle Tummers
  3. ‘Veer zeen toch allemaol femieje’; teks: Gé van Beek, meziek: Wim Roeffen en zangk: Tam Tam
  4. ‘Laot ós éns wènke’; teks en meziek: Elianne Starren en Monique Jennissen, zangk: Henk Dols’
  5. Nòg Zitterder es dich!’; teks: Theo Weijman, meziek: Mark Willems en zangk: Lisa & Max
  6. ‘Same Vastelaovend viere’; teks en meziek: Theo Wezenberg, zangk: Marjolein en Remco Vermeulen

Video: VastelaovendZitterd – RBZitterd