Video: Vastelaovesleidjes 2018

Vastelaovessjlaager 2018: Veer zeen Zitterd, zangk: Gein Haor Baeter

Vastelaovessjlaager 2018: Veer zeen Zitterd, zangk: Gein Haor Baeter

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2018
Nr.2: Kabaw
Zangk: Koeraasj

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2018
Nr.4: Mos doe neit eine gaeve
Zangk: Sjtom Toeval

Paul-Jean Jessen – Moele doon ze toch

Koeraasj – Lekker oet de sjtekker

Marotte Kènjerleidje 2018:
Basissjool Euverhaove – Konfetti!

OBS de Sjtadssjool Zitterd – Eine Top Vastelaovend, wènnesj KVL 2018

Marotte Tienerleidje 2018:
Sterre – Veer gaon d’r veur