Video: Vastelaovesleidjes 2015

Vastelaovessjlaager 2015: Raoze, zangk: Paul-Jean Jessen

Vastelaovessjlaager 2015: Raoze
Zangk: Paul-Jean Jessen

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2015
Nr.2: Noe effe neit
Zangk: Gein Haor Baeter

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2015
Nr.3: Oos Pappegey
Zangk: Jan & Fieny

Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour 2015
Nr.4: Zitterd mien leif Sjtad
Zangk: Jan, Ron en Maike

Maotte Kènjerleidje 2015
Basissjool De Tovertuin – Multi Kulti