Sjtadsprins Bart II

Benuimp pes Sjtadsprins de heer Bart Offermans. Ziene Hoogheid zal regeiere euver ’t Marotteriek onger de naam Sjtadsprins Bart II.

Tillegram van de Pappegey

Bart is gebaore op 13 augustus 1989, zien Prinselik palies legk aan de Vieverwaeg 8 in Zitterd. In ’t dagelikslaeve sjtudeiert Bart genaeskunde van de Universiteit van Mesjtreich. Dit jaor zal hae zien letste verplichte co-sjap doorloupe, wonao ’t letste jaor van zien sjtudie in ’t teike sjteit van ’t aafsjtudeiere.

Bart is leerling gewaes van basissjool Leyebrouk pés grop 7.  ‘t Letste jaor van de basissjool haet gevol op basissjool Sint Petrus in de bénnesjtad. Hienao haet hae de HAVO aafgemaak op ’t Trevanium in Zitterd. Es vervolg sjtudie koos hae veur Biometrie aan de Hogesjool Zuyd in Haelder. Hae sjtudeierde aaf bie Technomed, gelaege op ’t bedrieveterrein Maastricht-Aachen Airport.

Hobby’s van Bart zeen meziek en sjport.

Bart is al 16 jaor lid van Hermenie Sint Joep Zitterd. In dees jaore haet hae in de jeugorkeste, de drumband en ’t A-Orkes van de hermenie gezaete. Noe is hae allein bénne ’t A-orkes aktief wo hae oppe trom sjpeelt. Bie ’t organizeiere van gezellige aktiviteite is Bart altied van e pertie. Hae organizeiert mit ein team, saer ein vieftal jaore, de Caecilia-aovend en al 10 jaor de jeugkampe.

Sjportief gezeen is Bart lid van tennisclub S.L.T.C. in ’t monumentale sjtadpark van Zitterd. Hie sjpeelt hae de zaoterdigmiddig herencompetisie. Ouch hiej is Bart veur de vereiniging. Hae is toernooidirekteur van de Aope Zittesje. Hiebiej zörg hae onger angere veur ’t promosiefilmpke, social media en ’t beheer van de wabsait.

Voetbal is ouch ein grote hobby van Bart. In dit geval neit de sjport zellef beoefene, mer op de vout volge van ’t sjpel. Es supporter van Fortuna Zitterd haet hae jaore ein sezoenskaart gehad. Bart vengk ’t reize nao oetwedsjtrieje ein leuk oetsjtepke. Hiedoor haet hae meinig sjtadion in ’t landj gezeen, van Leeuwarden pés Mesjtreich. Ein hoogtepunt véngk hae nog altied de mit 3-1 gewonne derby taege Roda JC ein tweetal jaore geleeje. Boete ’t volge van de lokale trots kik Bart, de neudige oere, nao laif wedsjtrieje, tot groot plezeier van Suzanne.

Bart en Vastelaovend:

Veurdat Bart de Zittesje Optochte mit Hermenie Sint Joep liep, ging hae mit mit de buurt Engelekampsjtraot/Park en de buurt Kolleberg.
Bart is 10 jaor lid gewaes van kapel Effe Sjlikke. Bart was in dees kapel lid mit ’t ganse gezin. Dees kapel leip allein mit in de Kénjeroptoch, mer besjteit op dit moment neit mee.
Op Vastelaovesdaensdig löp Bart mit in de Paek Kapel, ein kapel mit leeje van Hermenie Sint Joep. Dees kapel is ein inisjatief van ziene brouer Thijs.
Aafgeloupe jaor haet Bart veur de eesjte keer ’t Alternatief Sjöttefees mitgemaak bie kapel Koosj Baeter.
Saer ein zöstal jaore is Bart neit mee weg te sjlaon op ’t Gale Prinsebal. Nao ’t Gale Prinsebal geit Bart mit Suzanne, Wendy (zöster van Suzanne) en Vincent (vrundj van Wendy). ’t Make van ein gropsfoto is ein jaorlikse tradiese.
Mit de Vastelaovesdaag is ’t make van kroegetochte, mit onger mee vrundjin Suzanne, Bart zien grote hobby. Hierbie wurt gein van de Zittesje kaffee’s euvergesjlage.

Bart zien femieje:

Vader Jos Offermans is gebaore in Austrao (Amstenrade) en waas 30 jaor langk gynaecoloog. Eesj bénne ’t Academisch Ziekenhoes is Mesjtreich en de letste 6 jaor in ’t veurmalig Atruim Ziekehoes in Haelder. Vanaaf 1 Juli is Jos mit pensjoen.
In ’t verleeje is Jos veurzitter gewaes van versjéllende vereiniginge zo-es: Hermenie Sint Rosa Sibbe, Zaate hermenie Effe Sjlikke en tennisclub S.L.T.C.
Hae löp al 15 jaor mit in de groote optoch es köppelke, mit es hoogtepunt de eerepries in 2005 same mit Paul Jessen

Mooder Yvonne Offermans-Leinders is gebaore in Zitterd. Zie is eigenaer van ’t bedrief YLO bouwkundig adviesburo en makelaardij.
Ouch Yvonne is lid van Hermenie Sint Joep en sjpeelt tenorsaxefoon. Bénne de hermenie is zie op versjellende gebiede actief zo-es de boewkemisse, de vastelaovespekskes, de organezase van de dinnershow en ’t registreiere van de aafmeljinge. Veur dees verdeinste ontvéng zie in 2015 de jaororde van De Marotte.
Sjportief gezeen kump Yvonne oet ein echte tennisfemieje. Boete ’t prestere oppe tennisbaan haet zie ouch de neudige oere vriewiligesj werk verrich bie de tennisclub S.L.T.C.. Dit besjtong oet de technische kemisse en 6 jaor es besjtuurslid.

Brouer Thijs Offermans is in 1988 gebaore in Mesjtreich. Hae sjtudeiert op 27 Jannewarie aaf aan de masteropleiing Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhove. Same mit mooder Yvonne geit hae de femieje tradiese veurzette door same ein ontwerpburo te sjtarte.
Naeve zien sjtudie is hae wirkzaam bie BigBase Internet Solutions in Zitterd, ’t bedrief van Vincent. Thijs haet al ruum 10jaor ein relasie mit Anky Laudy, womit hae samewoont in de Bernhardlaan in Zitterd. Thijs sjpeelt altsaxefoon bie Hermenie Sint Joep en is daonaeve besjtuurslid muzikaal zake en verzörg hae de kreatieve input van ’t jaorlikse theaterkonzer.
Op sjportief gebied is ouch Thijs lid van tennisclub S.L.T.C., wo hae same mit Bart zaoterdigmiddig kompetiese sjpeelt. Daonaeve geef hae tennistraining in de zomermaonje.

Bart haet ein vrundjin Susanne van Osch, Zie is in 1993 gebaore in gelaen! Bart en Susanne höbbe al 6,5jaor ein relasie en kenne zich via ‘de Paek’. Zie wone noe al bienao 2 jaor same aan de Verlengde Heinsewaeg in Zitterd.
Susanne maakte in 2014 De Nieuwste Pabo op de Fontys Hogeschool in Zitterd aaf en wirk noe es reken-wiskunde docente op ’t Arcuscollege in Haelder. Naeve ’t wirk sjudeiert zie momenteel de lerareopleijing Wiskunde.
Saer Susanne häör eesjte laevesjaor haet zie geine Zittesje Optoch gemis. Eesj leip zie mit bie de Vastelaovesvrunj Euverhaove en daonao mit Hermenie Sint Joep. In 2013 won Susanne mit de grop Vriejgezellig ’t Munstergelaens Vastelaovesleidjeskonkour mit ’t leidej ‘Wat höbbe veer?’, dat woort gesjreve door John Sjmeets en Gian Prince. Toen haet zie ouch mage optraeje op ’t Kanon van ’t Balkon. Susanne is muzikaal actief gewaeg bie kapel Effe Sjlikke, kapel Jonge Klaore en noe bie de Paek kapel.

Bezunjerhede:

Volges ’t paspaort is Bart gebaore in mesjtreich, geit waat hae neit gaer zaet. Dit haet echter ein logische raë, Vader Jos waas op dat moment wirkzaam es gyaecoloog in ’t AZM en wilde de bevalling zelf uitvuiere.

Bénne de vrunjegrop haet Bart de bienaam ‘Jan Papparazzi’. Deze naam haet hae te danke aan ’t feit dat hae altied ’t fototoesjtel mitnömp nao alle sjtapmomente van de Vastelaovedn pés ’t Oktoberfees. Bart lék momente op foto vas, dat zörg altied veur de neudige “Oh jao”-momente eine daag later.

In grop 8 van de basissjool de Petrussjool wou Bart gaer prins waere van zien klas. Echter, ging dees eer nao auwt Sjtadsprins Funs hermans.

Op 4-jaorige laeftied leip Bart ziene eesjte optoch, mit veurmailig buurman Jan Crapels in Vallekeberg mit hermenie Sint Rosa. Eigelik mog hae niet mit omdat hae nog te jongk waar veur de hermenie. Echter, Jan reigelde eine extra kleine trommel en ein klein klownspak veur Bart, zodat hae toch mit kon in de optoch.

Op eine sjtapaovend in kafee Ich en Dich woort Bart aangesjpraoke door eine veur häöm onbekende. Hae zeie taege Bart: “Stel je bent verdwaald, dan breng ik jou naar de Vijverweg”. Dit omfdat Bart es twee dröppels water lik op ziene opa, Coen Leinders.

Bart is net es Sjtadsprins Sander I lid van Hermenie Sint Joep de de Paek kapel, zie maage zich noe veur ’t tweede jaor op rieje ‘De Prinselikke hermenie’ nuime

Bart is neit bang om in zien hermeniepak nao ein optraeje de sjtad in te duuke. Dit begoosj bliekbaar op te valle, wodoor hae in ’t Sjterfhoes de opmirking kreeg “Is dat hermeniepak dien vriejetiedskleiaasj?”

Bart is op de daag van zien oetruiping pés Sjtadsprins trök gekomme van ein vakansie nao Indonesië. Gelökkig dat Bart bie ’t bouke raekening haet gehouwte mit de verjaordig van zien mooder Yvonne op 8 Jannewarie, wodoor hae zjus op tied trök is veur ’t Aope Hoes. Dit jaor wurt dus eine zeer sjpesjale verjaordaag veur de mam Yvonne.