Insjtelasezitting Sjtadsprins

Wienee:

Zaoterdig 18 Jannewari 2020, 20.00oere

Wo:

Sjtadssjouwburg, de Domijnen

Organezase:

De Marotte Zitterd

Kaartverkoup:

Marottewinkel (äöpeningsdatum volg)

De Insjtelasezitting van de Sjtadsprins 2020 mit ‘t opbrenge en de insjtelase van de nuuje Stadsprins. Nao aafloup van de insjtelase is ’t Prinsebal. Mee infermase volg.

foto: De Marotte Zitterd