Finale Sjpektakel

Wienee:

Zaoterdig 15 Fibberwarie 2020, 20.00oere

Wo:

Sjtadssjouwburg De Domijnen

Organezase:

De Marotte Zitterd

Kaartverkoup:

Marottewinkel (‘t Kallebeske, Sjteivig 33)

‘t Finale Sjpektal is de aafsjloeter van de serie zitting van De Marotte Zitterd. Op ‘t Pregram, dat nog ein verrasjing is, ein keur aan Limburgse artiste mit lach, dans en zangk. De muzikaal omliesting is in henj van De Marottekapel.

foto: Ton Dirkx