León Kaminski benuimp pés Sjtadsprins

Benuimp pés Prins Carnaval 2018 van Zitterd, d’n heer León Kaminski.
Ziene hoogheid zal regeiere euver ’t Marotteriek en d’n eeuwen-awwe Zittesje Vastelaovend ónger de naam Sjtadsprins León I.

León Kaminski is gebaore op 28 April 1990, zien Prinselik palies ligk aan ’t Kirkplien 11 in Zitterd. In ’t dagelikslaeve wirk León es junior controleleider bénne de controlepraktiek van Koenen en Co, wo hae noe ruum 4 jaor wirkzaam is.

León is leerling gewaes van Basissjool Laorhaof. Hienao haet hae de HAVO aafgemaak aan ’t Trevianum in Zitterd. León wis bie de beroupsoriëntase al vruig dat zien passie ligk bie ’t wirke mit ciefesj, ’t waar dan ouch eine logische keus dae hae es vervolgsjtudie koos veur Accountancy aan de Hogeschool Zuyd in Zitterd. Nao de opleiding Accountancy is León deiltied gaon sjtudeiere aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukele. In 2015 haet León de titel Master of Science (MSc) behaold. Momenteel is hae nog bezig mit ’t vervolgtrajek tot registeraccountant (RA), aeveneins aan de Neyenrode Business Universiteit.
Tiejes zien sjtudie haet hae mit väöl plezier gewirk es verkuiper bie Gruinte- en Fruithanjel Den Dekker. Hie haet León onger angere ’t hoofdraekene geleerd.

Hobby’s en Vereiniginge:
De hobby’s van León höbbe ein dingk gemein, namelik Meziek! Qua sjport fitnest hae 2x in de waek same mit twee van zien vrunj, Lisa en Robin. Mer ouch onger ’t sjporte sjteit meziek aan.

León is lid van de drumband van de Philhermenie Zitterd, wo hae 19jaor geleje es achtjaorige jong same mit de pap ging kieke en saer dae tied neit mee is weg te sjlaon. De Drumbandweekenden die om ’t jaor plaatsjvenje en wobie de intrumente thoes blieve, zeen altied weier onvergaetelik.
In 2009 is León ouch es paukenis bie de Phil hermenie aan de sjlaag gegaon en véngk hae ’t neit vervaelend om aaf en toe te blieve hange nao ein rippetiese op vriedigaovend. Bénne de Phil hulp León mit bie versjéllende aktiviteite.
Boete de Phil sjpeelt León kleine trom bie kapel Aafsjlaag Zitterd en drums bie de Zittesje dialekband De Desperado’s. De leidjes ‘Is dit alles?’ en ‘Oh waat ein nach’ beheure tot zien favoriete.

León vengk ’t gezellig om same mit de vrunjegrop die min of mee saer de middelbaar sjool biejein is, get te ongernumme; same op sjtap, op vekans gaon en natuurlik Vastelaovend viere! Daonaeve is León in juli 2017 tiejes ein reis nao Warschau ‘toegetraje’ pes de Sjpiebare. Aan dae naam moosj León waal eesj effe wenne.

Get dat ouch niet maag ontbraeke is de wentjersjport, dat door zien sjoonfemieje is geintroduceiert. León geit noe leifs jeeder jaor skieje mit zien vrundjin Evelien, mit de sjoonfemieje of mit vrunj.

Vastelaovend:
León löp saer zien achstejaor jaorliks de kenjeroptoch en de grote optoch mit de Phil Hermenie. Dees twee daag sjtaon dan ouch in ’t teike van de hermenie. Nao de optochte geit León same mit Frens en Paul nog ‘effe’ op sjtap.
Tiejes de periode dat León pas ein glaeske beier mog drénke ging hae same mit ziene pap nao de kénjeroptoch op sjtap. Van ’t Phillokaal nao kaffee De Kup en ’t Sjterfhoes. Aeve laeter kwaam de mam hun dan ophaole.

Mit kapel Aafsjlaag Zitterd sjpeelt León saer 2010 mit op ’t Tröötekonkour, jaorliks veur häöm ein van de hoogtepunte van de Zittesje Vastelaovend. Ouch ’t alternatief sjöttefees wo de kapel jaorliks prezent is, is ein evenement wo hae zich ummer op verheug.

Mit ’t Appelesienesjmiete geit León op paad mit vrunj wobie ein gezamelik motto wurt gekaoze, meistal pas op ’t letste moment. Evelien zörg dan veur ein ‘plèknaeske’.
León geit gaer nao alle zittinge en evenemente die veuraafgaon aan de Vastelaovend, zo es de insjtelase zitting en ’t Gala Prinsebal.

De Philzitting op de vriedigaovend veur Vastelaovend is veur häom ouch vaste prik. Veurigjaor waar dees extra sjpisjaal mit ’t bezuik van Sjtadsprins Bart II en de Paek (Hermenie Sint Joep). Same ’t Hoog ’t Rood, Gael, Gruin zenge zörge veur houndervel!
In 2013 zeen León en Evelien oetgeroupe pés Prins en Prinses van de Phil. Dat wiste zie toen pas op de aovend veur de Philzitting, mer dat waar waal erg leuk. Zie ware toen ’t eesjte prinselikke paar bénne de Phil. In de beginjaore van de Philzitting haet León mitgesjpeeld op de drums bie ’t Philtrio same mit Bart Barrois (zangk) en Cyrille Niël (piano). Daonao is zien leermeister Gian Prince es drummer aan de sjlaag gegange.

León zien femieje:
Vader Zeliger Paul Kaminski is gebaore en getaoge op ’t Krikplien in Zitterd. In Juli 2014 is hae euverleje. Hae is op 11 September 1987 getrouwd mit Marianne Kaminski-Erkens. ’t Grootste gedeilte van zien wirkzaamlaeve haet hae gewirk es elekticien en waar es richtig Zittesje Sjnaak gek op Vastelaovend. Hae is lid gewaes van oa. Buurt Lömmerichersjtraot, De Marottekapel, De Zjwarte Piete kapel, De Klaenjeraesj, Kapel Gank oet de Waeg en Kapel Niks Dao.

Mooder Marianne Kaminski-Erkens is gebaore op 5 September 1955 en wirk saer häör 16de es verkuipster bénne de juwelebranche. Zie zörg ummer dat alles pés in de puntjes is gereigeld. Zie woont in de Zittesje bénnesjtad en dat bevilt häör heel goud. Zie is greutsj op häör twee zoons en hun maedjes.

Brouer Igor Kaminski is gebaore op 15 Augustus 1991 en haet al bienao 6 jaor ein relasie mit Shirley Janssen, womit hae saer 2016 samewoont. Qua beroup haet hae nao zien pap gekeke, Igor wirk namelik in de midde- en hoogsjpanningsaafdeiling van Stok Technical Services.
Hae is al 8jaor waageboewer bie Klup de Sjnaake en is dao onger angere verantweurdilik veur de sjtroum. Ouch boewt hae mit aan de waages veur de Oktoberparade. Al jaore langk mis hae geine daag van de Zittesje Vastelaovend.

León haet ein vrundjin Eveline Ooms, zie is gebaore op 25 Augustus 1995. León en Eveline höbbe al 5,5 jaor ein relase en kénne zich via de Phil. Evelien sjtudeiert Communicatie en Multimedia Design aan Zuyd Hogeschool in Mesjtreich, momenteel löp zie sjtage bie De Limburger.

Evelien is net es León muzikaal en sjpeelt klarinet bie de Phil. Evelien boewt al jaore same mit häör mooder en nonk aan de waage van de buurt Riekswaeg Noord en haet van kéndj aaf aan geine optoch gemis. Wiejer is häöre grote hobby voetbal. Zie is verdeidiger bie ’t eesjte vrouweteam van OVCS in Ophaove, ouch is zie ein groot Fortuna supporter.

Bezunjerhede:
De Prinsedruim van León begoosj pas richtig in 2002, toen ziene achternaef Cyriel Schaeken woort oetgeroupe pés Sjtadsprins Cyriel II

León haet Evelien lere kénne nao de Kénjeroptoch 2012 bie ’t Sjterfhoes. Bie de konzerreis van de Philhermenie nao Eusteriek in de zomer van 2012 is de vonk pas ech euvergesjlage.

’t Jaorliks optraeje mit De Desparado’s bie kafee Ich & Dich rondj de Vastelaovend véngk hae geweldig. Zenger en auwt Sjtadsprins Paul Ruigt veursjpelde veurigjaor al dat León dit jaor in ’t Prinsepekske bie Ich en Dich zou zitte!

Evelien is zo es besjreve groot fan van Fortuna Zitterd! León waardeiert dat natuurlik es Zittesje sjnaak en geit es de wedstrieje op eine angere daag es vriedigaovend (de rippetiese van de hermenie) zeen mit nao thoeswedsjtrieje. Naeve ’t besjpele en loestere van meziek kik León gaer nao voetbal op tv, dat welt zegge nao Feyenoord, get dat bénne de meziekgezelsjappe tot leuke discussies leid.

’t Jaor van Sjtadsprins Sander I, es gouwe vrundj en lid van kapel Aafsjlaag Zitterd, vonj León erg sjiek! ’t Aopehoes, ’t opbrenge en same träöte ware veur häöm geweljige momente.

Op de skivekans eind 2016 same mit vrunj bedach Leóns beste vrundj, Yves Schols, om es grop herkenbaar de piste op te gaon, namelik mit reflekteierende hesje mit es opdrök ‘Skischule De Kolleberg Zitterd’.

Op ein zomervekans aan de Belzje kus, toen León nog op de basissjool zout, bezoch de femieje de kirmés in Veure. Hie vonj toentertied ouch ein boetepresesse plaatsj. León vroug zich aaf wienee ‘de man dae mit de appelsiene deit sjmiete’ zou komme……

León waar vruiger ein ‘Pietje precies’. De sjmink en ’t pekske moosjte altied perfek zitte. Dit vonje zien mooder en tante Marly nog waal ens vermuijend…..

Ouch geneit León van anger Zittesje tradies, zo es Sint Rosa. Dit is jeeder jaor eine sjoone en gezellige daag. Zeker es de Phil taege euver de Paek sjteit in de sjpeigeltent en vervolges same mitzénge op de leidjes van de janse Bagge Bend.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto’s: De Marotte Zitterd