2014: Sjtadsprins Maikel I (den Dekker)

2014: Sjtadsprins Maikel I

Foto’s: Marotte Zitterd
Ontwerp logo: Studio MarQ

Motto Sjtadsprins Maikel I
Al twèllef maol èllef jaore,
Sjtruimp’t rood, gael, gruin ‘ps door de aore.
‘T Trekke door ós sjtad, de kolder mer veural ‘t plezeier,
Leet ós oetkieke nao dees daag, jeder jaor weier.
Ze zeen gelökig dao, oos daag van sjpas,
Ós Zitterd dreet door, dat sjteit vas!

Jubbelei: 12×11 jaor Marotte Zitterd
motto: Zitterd dreet door, al 12×11 jaor!

Jaororde:
12×11 Jaor Marotte Zitterd, Zitterd dreet door!

Ridder in de Orde van de Pappegey:
• Dhr. Louis Vahsen
• Dr. Stefan Benscheid, Präsident des Närrischen Consulats, Grosse Köllner (Kölle)

Meziek:
Sjlaager: Zitterd dreet door
CD: 12×11 jaor Marotte, Zitterd dreet door

Optoch:
Oetsjlaag Groote Optoch
Oetsjlaag Kenjer Optoch
Vastelaoveswaages

Bezunjerhede:      

  • ‘t Jubbelei 12×11 jaor Marotte Zitterd wurt begin Fibberwarie gevierd mit ein feesweekend in de Sjporthal mit Marotte Proms door de Phil Hermenie en Hermenie Sint Joep, Kènjermiddig, Kölsche Teun mit optraejes van artiste oet Kölle en eine Vastelaovesmiddig mit resepse.
  • Bie gelaeg van ’t Marotte Jubbelei haet de Senaat van de Marotte door Harry Strijkers en Phil Schaeken eine kroniek laote sjrieve euver de aafgeloupe 2×11 jaor.
  • Klup Kump Gout sjtart mit ‘De Greutsje Pin’, de opbrengs van de verkoup van dees ‘pinkes’ geit nao de deilnummende vereiniginge.
  • De ‘Pappegey’ versjient in de vorm van ein ‘glossy’ tiedsjrif.
  • Veurdat de optoch vertrek is op ’t terrein van ’t Auw Ziekehoes ‘d’n Opsjtart’ mit o.a. ein tentoonsjtelling van de Vastelaoveswaages.
  • Vastelaoveszondig zend NOS TV ein laif Vastelaovesprogramm oet vanaaf de Mert mit beelde van de Zittesje Optoch.
  • L1 en Sjtreekomroup Sjtart zende de Kènjeroptoch en de Groote Optoch oet op TV.
  • Vors Marot Harrie geef aan om aan ‘t enj van ’t jubbelei sezoen aafsjeid te numme es Vors Marot.
  • De Waageboewesj Buurt Sjteivig viere ‘t 11×11 jaorig jubbelei. In Mei viere zie dit mit ein groot feesweekend op de Mert mit es hoogtepunt eine optoch van Vastelaoveswaages oet Zitterd, Limburg, Braobantj en Belsj.

Foto’s: Marotte Zitterd
Ontwerp logo: Studio MarQ