Vastelaovesoptoch: Zondig 11 Fibberwari 2024

Op Vastelaoveszondig 11 Fibberwari trek de Groote Vastelaoves Optoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. De Zittesje Optoch sjteit bekend om zie Groote Vastelaoveswaages, aktuele ongerwerpe, kleurrieke groppe en väöl interactie mit de luuj langs de kantj. ’t Optoch Kommitee Ziiterd geit bewus veur kwaliteit, dus gein wages mit dreunend basgeluid en gein sjlok sjmietende groppe of waages. De puurhied, kreativiteit en de humor van Vastelaovend sjtaon veurop. Versjèllende hermenieje en fanfares zörge veur laevende meziek in de optoch.

Optochroute
De Groote Vastelaovesoptoch trèk dit jaor via ein anger route. De opsjtèlling vèngk plaats op de Haspelsesjtraot. Om 13.11 oere zal de Optoch vertrèkke vanaaf de houk Haspelsesjtraot-Odasingel wonao de Optoch via de Odasingel en de Paesjsjtraot nao de Mert zal trèkke. Vanaaf de Mert trèk de optoch wiejer euver de gebroekelikke route mit es grote finale vanaaf de Sjtaase door de winkelsjtraote pès op de Mert.

De optoch trèk via de volgende route:
Odasingel – Pötsjtraot – Mert – Auw Mert – Kloosterplien – Daeke Tijssesjtraot – Ligneplein – Willie Hillensjtraot – Riekswaeg Noord – Euverhaovenersjtraot – Walramsjtraot – Parallelwaeg – Sjtaasedwaesjsjtraot – Sjteivig – Veursjtad – Brandsjtraot – Lömmerichersjtraot – Mert / ontbènjing.

Priesoetreiking
De OptochSjurie zal alle deilnummesj en de waages beoordeile op ongerwerpe es orzjinaliteit, humor, idee, uitveuring, kleur ed. De priesoetreiking van de Groote Optoch zal plaatsj vènje op de Mert rondj 18.00oere. Op ’t podium waere door Sjtadsprins Nick II de Ere Prieze en sjpisjaal Prieze ‘Meis Zittesj Element’, Kolderpries, Sjoonste Auwt Wief en de Zitterd Trofee oetgereik.

Infermase veur bezuikesj
De parkeiergraasj de Ligne en Odaparking aan de Haspelsesjtraot zeen veur, tiejes en nao de optoch vanaaf de Dr. Nolenslaan en de rotonde Riekswaeg Noord/Odasingel geweun bereikbaar. Allein de ingangk Odaparking aan de Paesjsjtraot is tössje ongeveer 12.00 en 15.30 oere neit bereikbaar.

De doorgaonde sjtraote es de Odasingel waere kort naodat de optoch veurbiej is weier aopegesjteld veur alle verkeer.

Kollekte
Ouch dit jaor hilt ’t Optoch Kommitee Zitterd tiejes de Groote Optoch ein kollekte veur insjtandhawting van de Zittesje Optochte. Neit allein de organezase van de Optochte, mèr ouch de exploitatie en ongerhoud van de optochhal, die eigendom is van ’t Optoch Kommitee Zitterd, kos jaorliks väöle doezende Euro’s. De jaorlikse kollekte, mit de wage van Miss Piggy (nómmer 23 in de Optoch), is veur ’t Optoch Kommitee Zitterd dan ouch ein noodzakelikke inkomstebron om de begreuting sjloetend te kriege.

Aangezeen ummer mee luuj zonger contantgeldj op sjtap gaon, kent ouch via QR-code waere gedoneiert. Alle collectebusse zeen veurzeen van dees QR-code en de collectante deile dees QR-code ouch oet. Door dees QR-code mit de tillefoon te scannen kent mekkelik ein, zelf de bepaole, bedraag waere gedoneiert.
Mit eur biedrage sjteunt geer ’t in sjtandjhawte van de Zittesje Optochte.

Geplaatsj: 14 Jannewari 2024
Update: 8 fibberwari 2024
Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto’s: RBZitterd / VastelaovendZitterd