Groote Vastelaovesoptoch: Zondig 3 Meert 2019

Op Vastelaoveszondig 3 Meert trek de Groote Vastelaoves Optoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. Doezende luuj zulle de waeg weier nao Zitterd weite te venje en kenne geneite van de Zittesje optoch mit de veur Zitterd bekende Groote Waages, groppe, humorvolle köppelkes en einzelgänger, hermenieje en nog väöl mee.

De Optoch zal om 12.55oer vertrekke baovenaan de Pötsjtraot en zal waere aafgesjlaote door Sjtadsprins Rob I. Vanaaf ziene prinsewaage zal hae doezende appelsiene sjmiete nao de luuj langs de kantj.

Na aafloup van de optoch zörg op de Mert eine DJ veur Vastelaovesmeziek. Rondj 18.00oer is op de Mert ‘t sjpannende moment veur de optochdeilnummers aangebraoke es de Prieze van de Optoch waere oetgereik.

Pregrambuikske digitaal
Wie bekend is ’t pregrambuikske van de Groote Vastelaovesoptoch alleein nog mèr digitaal besjikbaar. ‘t Pregrambuikske mit omsjrieving van de deilnummesj aan de Groote Vastelaovesoptoch is te bekieke in de ‘APPtoch’ op www.apptoch.nl. Taeves is ‘t pregrambuikskse es PDF te downloade via de volgende link: DOWNLOAD PDF

Route van de Groote Optoch (vertrek 12.55oer):
Opsjtelling: Leijebroukerwaeg, Engelekampsjtraot, Kolleberg
Route: Pötsjtraot – Mert – Auw Mert – Kloosterplien – Daeke Tijssesjtraot – Ligne – Willie Hillensjtraot – Riekswaeg Noord – Euverhaovenersjtraot – Walramsjtraot  – Parallelwaeg  – Sjtaasedwaesjsjtraot – Sjteivig – Veursjtad  – Brandsjtraot – Lömmerichersjtraot – Mert (ontbènjing)

Foto’s: RBZitterd/ VastelaovendZitterd