Groote Vastelaovesoptoch: Zondig 23 Fibberwari 2020

In verbandj mit de verwachte helle wèndj (sjtorm) in combenase mit de väöle raege haet ’t Optoch Kommitee in nauw overlègk mit burgemeister Sjraar Cox van de gemeinte Zitterd-Gelaen en op advies van ’t team openbare orde en veiligheid besjlaote dat de Groote Vastelaovesoptoch is AAFGELASJ. De optoch wurt verplaatsj nao zondig 8 Meert e.k. en zal same mit de kènjeroptoch door de Zittesje sjtraote gaon trèkke.

De Zittesje Vastelaovesoptoch, dae dit jaor op zondig 23 Fibberwari door de Zittesje bènnesjtad zal trèkke, sjteit bekend om de aktuele thema’s, väöl kleure, grote Vastelaoveswaages mit väöl bewaeging en de interaksie van de deilnummesj mit ’t pebliek. ’t Optoch Kommitee Zitterd geit dan ouch bewus veur kwalitiet, dus gein waages mit dreunend basgeluid en discomeziek en gein sjlók sjmietende groppe en waages. Nae in Zitterd geit ’t in de optoch om de puurheid, de kreativiteit en de humor van de Vastelaovend.

Deilname
Insjrieve veur deilname aan de Groote Zittesje Vastelaovesoptoch in verplich. Gein aanmeljing, dan ouch gein deilname! Insjrieve kènt allein digitaal via de website van ’t Optochkommitee Zitterd. Nao insjrieving krig geer eesj ein ontvangsbevestiging en daonao ein goudkeuring veur deilname. Insjrieve veur deilname kènt pés gounsdig 19 Fibberwari 17.11oere. Deilnummesj kriege nao ’t sjloete van de insjrieftermijn eine mail mit de letste infermase. Klik veur mee infermase euver ’t insjrieve

Let op: Ideeje kènne neit tig-keer veurkomme in de optoch. Dat wurt vervaelend veur ’t pebliek. Ein idee kènt allein meerdere kere in ein kattegrie veurkomme es de oetwirking van ’t idee angesj is. Mèr in principe geltj dat ein idee mèr eine keer per kattegrie in de optoch kènt veurkomme.

De Route
De Groote Vastelaovesoptoch zal dit jaor trèkke via dezelfde route es veurigjaor. De Optoch zal om 12.55oere vertrèkke baovenaan de Pötsjtraot en zal trèkke via de volgende route:

Pötsjtraot (13.00) – Mert (13.07) – Auw Mert (13.10) – Kloosterplien (13.14) – Daeke Tijssesjtraot (13.19) – Ligneplein (13.23) – Willie Hillensjtraot (13.24) – Riekswaeg Noord (13.27) – Euverhaovenersjtraot (13.35) – Walramsjtraot  (13.46) – Parallelwaeg (13.54) – Sjtaasedwaesjsjtraot (13.57) – Sjteivig (14.05) – Veursjtad  (14.15) – Brandsjtraot (14.19) – Lömmerichersjtraot (14.24) – Mert / ontbènjing (14.30).
De aangegaeve tieje zeen de doorkomstieje van de kop van de reklaamoptoch.

Veur gehandicapten is ein apaarte kiekplek ingerich op ’t Ligneplien. ’t Ligneplien lègk op korte aafsjtand van de Odaparking en de Ligneparking. Langs de route sjtaon op versjèllende plaatsje wc’s. Dees sjtaon bie de opsjtèlling baoveaan de Pötsjtraot, op ´t Ligneplien en op ’t kruuspunt Veursjtad/Brandjsjtraot.

Pregrambuikske
‘t Pregrambuikske van de Groote Vastelaovesoptoch is vanaaf zaoterdig 22 fibberwari te vènje in de ‘APPtoch’ via www.apptoch.nl. Via dees website kènt geer ’t pregrambuikske digitaal bekieke via eure smartphone. Taeves zal ‘t pregrambuikske te downloade zeen es PDF, zodat geer dit zelf kènt oetprinte.

Priesoetreiking
Ein deskundige zjurie zal de deilnummesj en de waages beoordeile op ongerwerpe es orzjinaliteit, humor, idee, uitveuring, kleur ed. De priesreiking van de Groote Optoch zal plaatsj vènje op ’t podium op de Mert rondj 18.00oere.

Geplaatsj: 7 Fibberwari 2020
Foto’s: RBZitterd/ VastelaovendZitterd
Bron: Optoch Kommitee Zitterd