Groote Vastelaovesoptoch: Zondig 27 Fibberwari 2022

Nao drie jaor trèk op Vastelaoveszondig 27 Fibberwarie enjelik weier eine Vastelaovesoptoch door de sjtraote van Zitterd. Tot op dit moment sjtaon alle seine op gruin. ’t Optoch Kommitee Zitterd ongersjtraep dat ’t waarsjienlik geine optoch zal waere wie anger jaore. Dit es gevolg van versjèllende maotregele en de zeer korte termien wo in 1111 zake georganezeierd en gereigeld motte waere.

Vanaaf noe kènne de carnavalisten zich via de website van ’t Optoch Kommitee Zitterd insjrieve veur deilname aan de optoch. De organezeierende sjtichting haop dat väöle zich conformeiere aan ’t häör motto van dit jaor: “Laot de Vastelaovend neit verrekke, doog alleney mit en laot de optoch trekke”.

Alle buurte en vereiniginge die eine waage höbbe geboewt höbbe aangegaeve dat zie mit hunne waage en grop mit zulle trèkke. Ouch versjèllende meziekgezelsjappe höbbe de organezase toegezag dat zie de optoch muzikaal zulle begeleide.

Deilname
’t Optoch Kommitee Zitterd sjnap dat ’t kort daag is om es grop of enkeling ein leuk ongerwerp oet te wirke. Desondanks roupe ze alle carnavailsten op om de kommende daag hun inspirase en kreativiteit de vrieje loup te laote. Dit mit in gedachte ’t motto van dit jaor: ‘Laot de Vastelaovend neit verrekke, doog alleney mit en laot de optoch trekke!’. Aanmelje veur deilname is verplich en kènt pès donderdig 24 Fibberwarie 17.11 oere via de website van ’t Optoch Kommitee Zitterd.

Veur de optoch maoge ouch kènjer (individueel of es grop) die normaal zouwe deilnumme aan de Kènjeroptoch zich aanmelje. Zie zulle apaart waere gezjureierd.

Route van de Optoch
Gezeen ’t korte tiedsbestek van veurbereiding zal de optoch euver de grote sjtraote rondjom ’t centrum trèkke. Naeve de muigelik groote drukte in de sjmaal winkelsjtraote hange in ’t centrum (Sjteivig, Veursjtad, Brandjsjtraot, Lömmerichtersjtraot) teentalle lampe te leeg veur de groote Vastelaoveswaages, zou op plaatsje sjtraotmeubilair motte waere gedemonteierd en buim gesjnoeid. Dees optelsom waar veur de gemeinte rae te besjloete dat de optoch neit door de bènnesjtad kènt trèkke.

De optoch zal noe trèkke via de volgende route:
opsjtèlling op de Wilhelminasjtraot vanaaf ’t kruutspunt Riekswaeg Zuid. De optoch vertrèk om 14.00 oere en zal trèkke euver de Engelekampsjtraot (14.10 oere), Leijebroukerwaeg (14.15 oere), Pres. Kennedysingel (14.30 oere), Odasingel (14.50 oere), Haspelsesjtraot (15.00 oere), Daeke Tijssesjtraot, Kloosterplien (15.10 oere), Auw Mert en de Mert (15.20 oere). Op de Rosmeulesjtraot zal de optoch waere ontbonje.

Geplaatsj: 19 Fibberwari 2022
Update: 23 Fibberwarie 2022
Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto’s: RBZitterd / VastelaovendZitterd