Disclaimer

Colofon:
Website: Vastelaovend in Zitterd, www.vastelaovendzitterd.nl

Fotografie: RBZitterd, Fotograaf Ton Dirkx, Arjan Krijntjes Fotografie e.a.

Bronnen: Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd, Stichting Optochkommitee Zitterd e.a.

Onze speciale dank gaat uit naar Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd voor het beschikbaar stellen van teksten, afbeeldingen en foto’s.


Disclaimer:
Deze website is geschreven in het Sittards dialect ‘Zittesj Plat’ en wordt regelmatig en zorgvuldig onderhouden. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade uit het gebruik van informatie van deze website.

Alle teksten, afbeeldingen en foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Vastelaovend in Zitterd of door derden beschikbaar gesteld ter publicatie op deze website. Niets hieruit mag zonder toestemming van de Webmaster worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook.

Mocht u iets op deze website aantreffen waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, dan kunt u dit melden via onze contact pagina. Na overleg zal dit dan worden aangepast of weggehaald.

Deze website bevat verwijzingen en links naar andere sites die buiten het domein van deze website liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade door het bezoeken van gelinkte sites.


Privacystatement:
In het kader van dienstverlening of wanneer u anderszins contact met ons opneemt legt de site (persoons)gegevens vast. De site gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de eigen administratie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken.
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden. U kunt uw emailadres uit ons bestand laten verwijderen, dit kan door een email te sturen naar info@vastelaovendzitterd.nl onder vermelding van privacy.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met ons via de contactpagina.

© www.vastelaovendzitterd, 2003 – 2020