LP: Zittesje Vastelaovend door de jaore haer

KANTJ-A:

1. WAAT EIN GELÖK
Teks en Meziek: Willy Jongen
Zangk: Thei Hunnekens & Jan Theelen

2. DE VOOLJAER
Teks en Meziek: Jeun Schelberg & Lou Meyers
Zangk: Frans & Henny Lubbers

3. DAN WURT ‘T VASTELAOVEND
Teks en Meziek: Pierre Stöcker
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

4. DE TRÖÖT
Teks: Ad Pfennings, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Koor
Orkes: Marottekapel

5. LEIVE SJAT (PEER)
Teks: Ad Pfennings, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Chris Maas

6. TÖSJE DÒMENIK EN SJRAGE
Teks en Meziek: Jo Erens
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

7. VRAOG D’N HEER ÈNS
Teks en Meziek: Toon Hermans
Zangk: Thei Hunnekens
Orkes: De Marottekapel

 KANTJ-B:

1. HAUWT AAN, MAAK LAAM
Teks en Meziek: Piet Roovers, Jean Derrez & Ad Pfennings
Zangk: Frans & Henny Lubbers

2. MASKE, MASKE
Teks en Meziek: Math Niël
Zangk: Thei Hunnekens

3. ALAAF DE MAROTTE
Teks en Meziek: Ron Kösters
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

4. ICH WEIT ’T NEIT
Teks en Meziek: Theo Breuls en Wiliy Jongen
Zangk: Chris Maas

5. KIEK IN ’T GLAESKE
Teks en Meziek: Toon Hermans
Zangk: Thei Hunnekens

6. ES ZITTERD VIERT WEIER CARNAVAL
Teks en Meziek: Leo Meyers
Zangk: Frans en Henny Lubbers

7. VASTELAOVEND
Teks en Meziek: Jack Bronneberg
Zangk: Chris Maas

8. HAUWT MER AAN
Teks en Meziek: Toon Hermans
Zangk: Koor
Orkes: De Marottekapel

LP: DOOR DE JAORE HAER