CD: Doe höbs de kop los

1a. ‘T MECHELKE
Teks en Meziek: Math Niël
Zangk Frans & Henny Lubbers

1b. ‘T SJTÈRTJE
Teks en Meziek: Thuur Laudy & Giel Laumen
Zangk: Thei Hunnekens

1c. JOZEEKE
Teks en Meziek: Jeun Schelberg
Zangk: Chris Maas

1d. OPPE MERT DAO IS GET LOS
Teks en Meziek: Pierre Stöcker
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

1e. JAO ZOO WAAR ‘T VRUIGER
Teks en Meziek: Ad Pfennings
Zangk: Chris Maas

1f. OUKOUK
Teks en Meziek: Toon Hermans
Zangk: Thei Hunnekens

1g. WAAT IS MIT OOZE SJERA LOS
Teks: Thuur Laudy, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Frans & Henny Lubbers

1h. HOOG ‘T ROOD GAEL GRUIN
Teks en Meziek: Krier & Helmer
Zangk: Chris Maas & Marottekapel

2a. WAAT EIN GELÖK
Teks en Meziek: Willy Jongen
Zangk: Thei Hunnekens & Jan Theelen

2b. DE VOOLJAER
Teks en Meziek: Jeun Schelberg & Lou Meyers
Zangk: Frans & Henny Lubbers

2c. DAN WURT ‘T VASTELAOVEND
Teks en Meziek: Pierre Stöcker
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

3. DE TRÖÖT
Teks: Ad Pfennings, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Koor
Orkes: Marottekapel

4a. LEIVE SJAT
Teks: Ad Pfennings, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Chris Maas

4b. TÖSJE DÒMENIK EN SJRAGE
Teks en Meziek: Jo Erens
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

4c. VRAOG D’N HEER ÈNS
Teks en Meziek: Toon Hermans
Zangk: Thei Hunnekens & De Marottekapel

5. AUWT ZITTERD
Teks en Meziek: Jeanne Pfennings-Bormans
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

6a. OP OOZE WAL
Teks: Thuur Laudy, Meziek: Rodor-Scotto
Zangk: Chris Maas

6b. DOE BÈS MIE MAEDJE
Teks: Frits Rademacher, Meziek: Giel Laumen
Zangk: Frans & Henny Lubbers

6c. VEER VIERE IN OOS STEDJE VASTELAOVEND
Teks en Meziek: Jeanne Pfennings-Bormans
Zangk: Jeanne Pfennings-Bormans

6d. PEER HAUWT DEN HONDJ VAS
Teks en Meziek: Traditional
Zangk: Koor, gesjpeeld door De Marottekapel

CD: DOE HÖBS DE KOP LOS