CD 2017: Wae oh Wae

1. WAE OH WAE
Teks en Meziek: Sjohn Smeets en Gian Prince
Zangk: Bart Barrios & Lejao Beursgens

2. RUNDJE VASTELAOVEND
Teks en Meziek: Ed Geilen en Petro Willems
Zangk: Gein Haor Baeter

3. SJTEDJE VAN VEIER SEZOENE
Teks en Meziek: Chrissy Steinen en Guus Steinen
Zangk: Don Kiesjot

4. ‘T VUUR VAN VASTELAOVEND
Teks en Meziek: Thei Wessels
Zangk: Paul-Jean Jessen

5. ICH HÖB ‘T AL-AAF
Teks en Meziek: Tom Bloem
Zangk: Sjtóm Toeval (Maxime Tummers en Thierry Dirkx)

6. WAKKER WAERE MIT DE VASTELAOVEND
Teks: Wim Claessen, Meziek: Bert Poyck en Jan van Daal
Zangk: Fieny Moerskofski en Jan van Daal

7. DAT IS ‘T RITME IN MICH (Marotte Tienerleidje 2017)
Teks en Meziek: Guus Steinen
Zangk: Lisa Schiffler

8. OPPE TIED (Marotte Kénjerleidje 2017)
Teks en Meziek: Marlou Obers
Zangk: Kénjerkoor BS de Hoefer en Marlou Obers

CD 2017