CD 2002: Zittesje Rempetemp

1. VASTELAOVEND IN ÓS SJTAD
Teks en Meziek: Phil Schaeken
Zangk: Ron Hunnekens

2. LAOT MICH MÈR SJÒFFELE
Teks en Meziek: John Smeets & Gian Prince
Zangk: Cyrille Niël

3. WOO IS DE SJURIE HAER ?
Teks en Meziek: Thei Wessels
Zangk: Thei Wessels & Leon Beursgens

4. DE RIEJ
Teks en Meziek: Servé Vliegen
Zangk: Paul Jean Jessen

 ‘ZITTESJE REMPETEMP’; LEIDJES OET DE ZITTESJE REVUU 2001

 5. REMPETEMP!
Teks: Sjef Schurgers, Meziek: Gian Prince
Zangk: Geert Cremers & Peter Schurkens

6. JOPIE UIT AMSTERDAM
Teks: Sjef Schurgers, Meziek: Jan van Daal
Zangk: Sjef Schurgers

7. MISTER BLISTER
Teks en Meziek: Thei Wessels
Zangk: Jan Van Daal

8. ‘T SJIPKE VAN ’T LAEVE
Teks: Sjef Schurgers, Meziek: Jan van Daal
Zangk: Geert Cremers

9. TWELLEF SJLAEG PES MIDDERNACH
Teks en Meziek: Jan van Daal
Zangk: Cyrille Niël

10. D’N DRAKUUL
Teks en Meziek: Thei Wessels
Zangk: Sjef Schurgers

11. AUWT WAERE
Teks: Sjef Schurgers, Meziek: Jan van Daal
Zangk: Jan van Daal

12. VEER KRIEGE EIN BROELOF
Teks: Sjef Schurgers, Meziek: Math Niël
Zangk: Ed de Schwartz

13. VERLOUPE SJTARRE
Teks: Sjef Schurgers, Meziek: Math Niël
Zangk: Math Niël & Milda Eykenboom

14. ROXIE OET DE ROXIE
Teks en Meziek: Thei Wessels
Zangk: Mieke Dijkstra

CD 2002