Vrouluujzitting

Wienee:
13 januari 2019 @ 11:11
2019-01-13T11:11:00+01:00
2019-01-13T11:26:00+01:00
Lokase:
Fanfaarzaal Leijebrouk
Organezase:
Flanelle Lepkes

De vrouluujzitting van de Flanelle Lepkes. Motto: ‘Flanel Line’

De veurverkoup veur de entreekaarte is op zondig 16 december om 14.00oere bie Kafee Ich & Dich.

Foto: Flanelle Lepkes