Nuuj route veur de Groote Vastelaovesoptoch

2024 Optoch

Vastelaoveszondig 11 fibberwari trèk de Groote Vastelaovesoptoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. ’t Optoch Kommitee Zitterd haet bekend gemaak dat de Groote Vastelaovesoptoch dit jaor zal trèkke via ein nuuj route.

De verangering zit veural aan ’t begin van de route. De sjtart en opsjtèlling van de Optoch zulle verplaatsj waere nao de Haspelsesjtraot. De optoch trèk dan vervolges vanaaf de Haspelsesjtraot euver de Odasingel en de Paesjsjtraot nao de Mert. Vanaaf de Mert zal de optoch wiejer trèkke via vertrouwde route.

Via de Auw Mert, Kloosterplien en Daeke Thijssesjtraot trèk de optoch euver de Ligne nao de Riekswaeg Noord en dan vervolge euver de Euverhaovenersjtraot en de Walramsjtraot pès aan de sjtaase. Es grote finale trèk de optoch vanaaf de Sjtaasedwaesjsjtraot door de bènnesjtad (Sjteivig, Veursjtad, Brandjstraot, Lömmerichersjtraot) pès oppe Mert. De optoch wurt op de Rosmeulesjtraot ontbonje.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: RBZitterd/Vastelaovendzitterd
Illustrasie: Optoch Kommitee Zitterd