Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer 2023

2024 Meziek

Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd organizeiert op zaoterdig 23 september ‘t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer (ZVK). De finale dae in ein nuut jeske wurt gesjtaoke vèngk plaatsj in Scala aan de Wolf en Hertzdahlsjtaot in de Ligne.

’t ZVK wurt laif opgenomme en vanoet Scala oetgezonje in de Zittesje kafees Schtad Zitterd, Dwaesj, ’t Duvelke en ’t Sjterfhoes. De oetzending sjtart om 21.00oere en doet pès ongeveer 23.00oere. Veur luuj die neit in de muigelikheid zeen om nao de Zittesje kafees te komme is ’t ZVK via eine laifstream te volge vanoet de hoeskamer.

Door ’t nuuje opzat is ouch ein nuuje sjurie gebaore: de fansjurie. Jeeder artis maag teen fans mitnumme nao Scala. Zie kriege per sjteunende artis ein apaart sjtömbiljet, wobie de aanhangk neit op de eige artis maag sjtömme. De anger sjuries zeen de gebroekelikke Vastelaovessjurie, de vaksjurie en ’t Volk van Zitterd.

Sjtömme
Bie de sjurie ‘’t Volk van Zitterd’ kent jeederein vanoet de Zittesje kafees of wo dan ouch oppe welt ein sjtöm oetbrénge. Sjtömme kènt allein via de app van Radio Nónnevot. Dees app veur oppe tillefoon is gratis te downloade veur Android en iOs. Gesjtömp kènt waere naodat de 10 finale leidjes ten geheure zeen gebrach. ’t Moment dat gesjtömp kent waere wurt door de prizzentator van ’t ZVK bekendgemaak.

Nao ’t tèlle van de sjtömme wurt de Top 3 van ’t ZVK bekend gemaak. Dees drie leidjes gaon de sjtudio in veur ein profesjioneel opname en gaon de sjtried aan om de Thei Hunnekens. ‘t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer krig ein vervolg tiejes de Alaaf-trap op 11 november. ‘t Volk van Zitterd kènt dan weier sjtömme via de app van Radio Nónnevot en wurt de Zittesje Vastelaovessjlaager 2024 gekaoze.

Dit jaor zeen naeve de tittel Vastelaovessjlaager 2024 nog drie nuuj prieze te wènne. Tiejes de oetzending van 23 september waere veur ’t eesj prieze oetgereik aan ‘Bèste nujkómmer’ veur leidjessjrievesj en artiste en de pries veur ’t Meis Zittesj Element.

Leidjes
Dit jaor gaon teen leidjes de sjried aan op ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer. In volgorde van optrae zeen dat:

  1. MIEN SJTAD – TamTam
  2. ICH KÈN D’R NEIT GENÓG VAN KRIEGE! – Cyrille Niël
  3. NOG EINE MIT DE JAS AAN – Angesj dan Angesj
  4. ZITTERD, ALAAF JOE – Drie Raar Patsje
  5. ICH AOM ZITTERD – Nigel Tummers & Luc Eijkenboom
  6. MIEN ZITTERD – Fieny Cals
  7. VEER WILLE NIKS MISSE – Koeraasj
  8. DAO KOMME DE DÖRPELMAEG – De Dörpelmaeg
  9. OP DE SJWIENSWEI – Paul Ruigt
  10. NOOTS MEE VASTELAOVEND – Max & Lisa

‘t Buikske mit de tekste van alle leidjes is te downloade via ongesjtaonde link

TEKSBUIKSKE ZVK 2023

Let op: De entreebewieze veur de opname van ’t ZVK bie Scala zeen allein besjikbaar veur fans die aanhangk zeen van de artiste.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: RBZitterd – VastelaovendZitterd