’t Kanon van ’t Balkon trök op de Mert

2023
Eine bomvolle Mert bie 't kanon van 't Balkon
Eine bomvolle Mert bie 't kanon van 't Balkon
Eine bomvolle Mert bie ’t Kanon van ’t Balkon

De 21e edisie van ’t Kanon van ’t Balkon zal op Vastelaoveszaoterdig weier plaatsjvènje op de historische Mert van Zitterd. Op zaoterdig 18 Fibberwari kènne 12.000 luuj van 18.00 pès middernach geneite van ein groot Vastelaovessjpektakel mit väöl meziek en dans. De organezase is in hènj van Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd. Nuuj dit jaor is dat de bezuikesj van ’t evenement entree gaon betale.

De Marotte Zitterd zeen blie dat ’t evenement weier wie vanouds geit plaatsjvènje. Joep Wijnands, veurzitterd a.i. van De Marotte Zitterd: ”De Mert in Zitterd is wat os betref de sjoonste plaatsj in de sjtad om same mit de inwonesj van oos sjtad dit evenement te belaeve. Veer kieke dan ouch enorm oet nao eine bomvolle Mert mit luuj die geneite van ein groots evenement.”

Organezase
De organezase van ’t Kanon van ’t Balkon is in henj van De Marotte Zitterd. Zie zörge onger mee veur ’t pregram mit väöle bekende Vastelaovesartiste. De gemeinte Zitterd-Gelaen wirk mit aan ’t evenement door take rondjom veiligheid en facilitaire zake op zich te numme.

Wethawwer Andries Houtakker (evenemente): “’t Kanon van ’t Balkon in ein van de evenemènte in oos sjtad mit regionale aantrekkingskrach. Veur väöl Vastelaovesvierders is dit evenement ein vas ongerdeil van hun pregram. Genog rae om dit jaor versjèllende zake op os te numme en te zörge veur ein spectaculaiere trökkoms van dit evenement.”

Veur ’t eesj in de historie is ’t neudig om entree te vraoge veur ’t kanon van ’t Balkon. De koste veur ’t organezeiere van evenemente is de letste jaore enorm gesjtege. Om de kwaliteit te kènne waarborge betale de bezuikesj €11,- entree (excl. servicekoste).

Kaarte zeen vanaaf zaoterdig 14 jannewari om 15.11oere verkriegbaar via de website www.kanonvanhetbalkon.nl en kènne waere gekoch bie Music Machine, Paesjsjtraot 11 in Zitterd en bie alle winkels van Visit Zuid Limburg. In Zitterd is de Visit Zuid Limburg winkel te vènje in ’t Kritzraedthoes, Rosmeulesjtraot 2. Zeet d’r sjnel bie, wènt Op=Op!
‘T KANÓN VAN ‘T BALKON IS OETVERKOCH

Pregram
‘t Pregram van ’t kanon van ’t Balkon geit van sjtart mit Wir Sind Spitze en Big Benny. Wiejer sjtaon bekènde name es Beppie Kraft, Erwin, John Tana, Spik & Span en Bjorn & Mieke op ’t pregram. Ouch onger mee Shakin DJ’s, Frans Theunisz, De Geliënde, Sjpringlaevend en Henk & Ton zulle optraë. Cyrille Niël zal de Zittesje sjlaager van dit jaor ‘Wo brènt nog leich?’ zenge. Tot sjlot zal de aafsjiednummende Trööt in de Gööt hun allerletste grote optraë gaeve.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: Ton Dirkx