’t Allerletste optraë van Trööt in de Gööt

2023

In november 2022 haet Trööt in de Gööt, de Zittesje ‘band mit ein hoog kapel gehalte’ bekendgemaak dat zie nao 45jaor gaon sjtoppe mit optrae. Trööt in de Gööt is in 1977 ontsjtaon oet ein muzikale vrunjegrop, wovan de meiste toen ongeveer 16 jaor ware. De eesjte jaore waar ’t nog ein zaate hermenieke dat veural mit de vastelaovend optraës verzörgde. In de laop van de jaore ging ‘t van ‘t ‘klassieke’ Vastelaovesrippertoire mee richting disco, rock en popmeziek die sjpisjaal veur Trööt in de Gööt woort gearranzjeierd. Daodoor woort de ‘zaate hermenie’ sjteeds mee ein ‘band’ en kwame gitare en ’t keyboard d’r bie.

Noe nao 45jaor, ein paar honderd optraës, veier CD’s, mèr veural väöl plezeier höbbe de lede in goud ongerling euverlègk besjlaote om te gaon sjtoppe mit optrae. Nao ein letste sezoen mit optraes op onger mee de vrouwluujzitting van de Flanelle Lepkes, de Phil zitting, de Sjtasiefestasie in Remunj en ’t Kanon van ’t Balkon in Zitterd waar op Vastelaovesmaondig tiejes ’t Tröötekonkoer ’t allerletste optrae van Trööt in de Gööt.

Op eine bienao volle Mert in ein geweldige Vastelaovessfeer waar Trööt in de aafsjloeter van ’t Tröötekonkoer. Veur de allerletste keer sjpeelde zie nog eine keer väöl van hun bekende nómmesj. Bie de letste nómmesj, mit onger mee ’t Zittesj volksleid ‘Zitterd Allein’, sjpeelde Sjtadsprins Ruud II op zien trööt mit bie Trööt in de Gööt. Nao nog versjèllende ‘zugabe’ klonk ’t alleletste nómmer en woort onger applaus van de väöle luuj oppe Mert mit eine lach en ein traon aafsjied genomme.

In ongersjtaonde video ein impressie van ’t letste optrae van Trööt in de Gööt

Foto en video: RBZitterd-VastelaovendZitterd