Sjtöm oppe Zittesje TOP111 2023

2023 Meziek

Op zaoterdig 11 Fibberwari, de zaoterdig veur de kènjeroptoch, is vanaaf 15.30oere de Zittesje TOP111 weier te heure op Radio Nónnevot.

Welk leidjes sjteit dit jaor op nómmer 1? Same mit anger Vastelaovesgekke sjtèld geer de Zittesje TOP111 van 2023 same. Sjtömme kènt via de nuuje App van Radio Nónnevot, wo geer kènt sjtömme op eur favoriete 11 Zittesje Vastelaovesleidjes.

Nuuj dit jaor is dat geer laif aanwezig kènt zeen bie de grote finale van de Zittesje TOP111 2023. De eindsjpurt mit de allerbèste 33 nómmesj wurt laif oetgezonje vanoet Café ’t Sjterfhoes op ’t Kirkplien in Zitterd. Dao zal Tom Jessen vanaaf 19.00oere de grote finale prizzenteiere. Tiejes de laif oetzending zörg Radio Nonnevót veur leuke interviews en natuurlik Zittesje Nónnevotte. Mer ouch zeen de allerlètste 22 polsbendjes van ’t Kanon van ’t balkon te wènne. Alle rae om nao de finale van de TOP111 te loestere!!

Wie kènt geer sjtömme op de TOP111

  1. Download oppe tillefoon de Radio Nónnevot App veur IOS of Android
  2. Gank via ’t menu  nao “Sjtöm op de TOP111”
  3. Zuik dien 11 leidjes in de lies of via de zuikbalk
  4. Klik op ’t hertje naeve ’t nómmer.

Bron en Foto: Radio Nonnevot