Oetsjlaag Groote Optoch 2023

2023 Optoch
Buurt Riekswaeg Zuid wint de Eere Pries bie de Groote Waages

Vastelaoveszondig 19 fibberwari trok de Groote Vastelaovesoptoch door de sjtraote van de bènnesjtad. Nao aafloup zeen door de OptochSjurie en de nuuje SjoliereSjurie de prieze bekend gemaak. De Priesoetreiking vonj plaatsj op ’t podium op de Mert, wo de groote waages van de Buurt Riekswaeg Zuid en de waageboewesj Buurt Sjteivig ein sjoon dekor vormde. Alle prieze zeen op ’t podium door Sjtadsprins Ruud II en Vorst Marot Joep I oetgereik aan de wènnesj van de prieze in de versjèllende kattegrieje.

De volgende deilnummesj zeen in de prieze gevalle:

Groote Waages
Eere Pries: Buurt Riekswaeg Zuid – Veer zuike nao de nuuje greutsje pin

1e Pries: Waageboewesj Buurt Sjteivig – Vastelaovend haet ziene vaste tied
2e Pries: Buurt Riekswaeg Noord – Veer mótte van ’t gaas aaf
3e Pries: Luuj mit Plezeier (LMP) – ’t Is LMP dat sjittert in de jungle van Zitterd

Midde Waages
Eere Pries: Klup De Sjnaake – Veer höbbe ’t neit mee ónger controle

1e Pries: Neutral beuker batsen – Notenkraker
2e Pries: CV de Narre – Euverhaove van ’t gaas aaf???
3e Pries: Zittesje Maskes – Veer sjlaon ós d’r doorhaer

Groote Groppe
Eere Pries: De Vastelaovesvrunj – Van zaate hermenie nao showband

1e Pries: Buurt Engelekamp-Kolleberg-BS Leijebrouk – Veer bakke ze dit jaor rood-gael-gruin
2e Pries: Klup Ummer Naat – Veer zeen neit te gruin óm ’t Zittesj gruin te verzörge
3e Pries: Femieje biejeingeraap – Glaasvezel te koup… gans Zitterd euverhoup

Midde Groppe
Eere Pries: Klup van vrunj ’t sjleit nirges op – ’t haet ff mótte doere, mer de vastelaovend op ozze mert in Zitterd drejt weier op volle toere… en dao brent noch leich

1e Pries: CV de Tetterkanónne – In Zitterd is get los en de natuur is daovan de klos
2e Pries: Veer doon ’t gaer – Vösjvereiniging veer doon ’t gaer wo mótte veer noe haer?
3e Pries: Sjalevaegesj – De Zittesje metro kump deraan, alle vervuiersprobleme van de baan

Klein groppe
Eere Pries: Biejeingeraap – De eesjte lektrische dèkke daeke

1e Pries: Klup Kump Gout – Dit jaor sjlaon veer euver
2e Pries: ’t Mertvolk – De Marotte höbbe de sjäöpkes op ’t dreuge
3e Pries: – De Marmotte – De Marmotte raoze door Zitterd mit 8G

Köppelkes
Eere Pries: Hoes aan de Mert: geer maag noe sjtömme

1e Pries: Jörn en Hélène – ’t Hingk mich de vot oet
2e Pries: Wil en Helmut – Ich loup de naas nao
3e Pries: Theresie en Sjra – Veer höbbe eine lestige sjtoulgank

Enkelinge:
Eere Pries: Petrus – Nao 3 jaor is ’t nog neit te laat… óm jederein te bedanke

1e Pries: Op zuik nao de sjatkis van Zitterd
2e Pries: Mia Collombon – Gein gruinste mer wermste sjtad
3e Pries: Math van Horen – Ich höb ein lekker sjtök in de kraag

SjoliereSjurie:
Sjoonste waage: Riekswaeg Zuid – Veer zuike nao de nuuje greutsje pin
1e Pries Groppe: Klup Kump Gout – Dit jaor sjlaon veer euver

2e Pries Groppe: ’t Hermenieke – Veer loupe d’n optoch oet
3e Pries Groppe: Zittesje jungle – Jungledieren met Freek Vonk

Sjpisjaal Prieze:

Zitterd Trofee: Waageboewesj Buurt Sjteivig – Vastelaovend haet ziene vaste tied


Meis Zittesj Element: Femieje biejeingeraap – Glaasvezel te koup… gans Zitterd euverhoup
Veldeke dialect pries: Lou Cremers – Waat is ’t noe: Auwe, Auw of Auwt Prinse?
Sjoonste auwt wief: Theresie en Sjra – Veer höbbe eine lestige sjtoulgank
Kolderpries: De Marmotte – De Marmotte raoze door Zitterd mit 8G

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto’s: RBZitterd-VastelaovendZitterd