Nuuje opzèt veur ‘t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer

2024 Meziek

’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer (ZVK) van De Marotte Zitterd krig eine nuuje opzèt. Dat haet de meziekkemisse van de Sjtadsvastelaovesvereiniging bekend gemaak tiejes ein infermasebiejeinkoms veur de deilnummesj.

Ein van de grootste verangeringe is de verplaatsjing van ’t konkoer, wènt de leidjeswedsjtried zal neit mee tiejes ’t Sint Rosa Festival plaatsjvènje. Marc Verblakt van de meziekkemisse van De Marotte: ”De Marotte höbbe nao aafloup van de aafgeloupe edisie geconcludeiert dat ’t ZVK en de huidige opzèt van ‘t Sint Rosa Festival gein gouwe match mee zeen, daorom zeen veer opzuik gegange nao eine nuuje datum”.

’t ZVK zal dit jaor plaatsj vènje op zaoterdig 23 september 2023. Dao zulle de 10 deilnummende leidjes ten geheure waere gebrach. Ein anger grote verangering is dat ’t ZVK laif wurt oetgezonje. Doel is om de leidjeswedsjtried op 23 september in de Zittesj kafees oet te zenje, wo ’t pebliek ouch nog èns digitaal kènt sjtömme op hunne favoriet.

Dat is gekaoze veur ein laif oetzending wèlt neit zègge dat ’t ZVK zonger pebliek wurt gehawte. Jeedere finalis krig de muigelikheid om teen fans mit te numme nao de leidjeswedstried, dae zal plaatsjvènje bie Scala aan Wolf en Hertzdahlsjtraot in de Ligne. Dees fans kriege apaarte sjtömbiljette. Zie mage op jeeder leidje sjtömme, allein neit op de artis wo zie zellef veur supportere.

Aan ’t enj van de aovend wurt de Top 3 bekend gemaak. Dees drie bèste leidjes gaon de studio in veur ein profesjonele opname. Daomit sjtart de campage richting de äöpening van ’t sezoen. Tiejes de Alaaf-trap op 11 november, kènt ’t volk van Zitterd nog èns sjtömme en wurt de Marottesjlager 2024 gekaoze.

Marotte TV haet ein rippertaasj gemaak euver de nuuje opzèt van ’t ZVK.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: RBZitterd