Insjrieve veur deilname aan de Kènjeroptoch

2023 Optoch

Zondig 12 Fibberwari trèk nao veier jaor enjelik wier de Kènjeroptoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. ’t Optoch Kommitee Zitterd haet ’t digitaal insjrieve veur deilname aan de Kènjeroptoch geäöpend.

Insjrieve
Om de Kènjeroptoch goud te kènne organezeiere verzuik ’t Optoch Kommite Zitterd de deilnummesj om zich veuraaf in te sjrieve veur deilname aan de Kènjeroptoch. Dit insjrieve kènt pès donderdig 9 Fibberwari 2023, 13.33 oere via de website van ’t Optoch Kommitee Zitterd. https://www.optoch.nl/kinder-optocht

’t Optoch Kommitee sjprik de haop oet dat väöle Vastelaovesvierders mitdoon onger de slogan van dit jaor: “Laot de Vastelaovend neit verrekke, doog alleney mit en laot de optoch trekke”.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: RBZitterd / VastelaovendZitterd