Insjrieving Zittesje Vastelaovesleidjes Konkoer

2024

De Marotte Zitterd höbbe de insjrieving veur ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer geaopend. ’t Reglement en de insjriefformuleiere zeen te downloade op de website van De Marotte Zitterd.

De Sjtadsvastelaovesvereiniging haet besjlaote om de verkeizing van de Marottesjlaager in ein nuuj jeske te sjtaeke. Zo zal de kommende edisie van ’t ZVK neit meer plaatsj vènje op de tradisjonele zaoterdig veur Sint Rosa. De finale wurt verplaatsj nao medio september.

Daonaeve wurt prioriteit gesjteld om de drempel veur jonge deilnummesj te verlege. Zo kènne jongere Marottinnekes en Marotte die mit ideeje rondjloupe, mèr neit genog kènnis höbbe, hulp zuike bie de meziekkemmisse van De Marotte Zitterd. Dees kemmisse geef hun de helpende handj om same ’t idee oet te wirke, zodat ouch zie kènne deilnumme aan ’t ZVK.

Net es bie de veurige edisie wurt oet de deilnummende finaliste de top 3 gekaoze. De wènnesj ontvange de Thei Hunnekens Wisseltroffee. De top 3 wurt door De Marotte Zitterd same mit ’t jaorlikse kènjerleidje en tienerleidje oetgebrach op CD en digitale streamingsdeinste. Ouch maag de Top 3 optraë bie de Alaaf-trap en op ’t Kanón van ’t Balkon.

Insjrieve veur deilname van ’t Z|ittesj vastelaovesleidjes Konkoer kènt pès 15 juni 2023. De exacte datum, tiedsjtip en lokase van de finale waere bènnekort door De Marotte Zitterd bekend gemaak.

De insjriefformeleiere en ’t reglement van ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer zeen hie onger te dowloade.

INSJRIEFFORMELEIER

REGLEMENT

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: RBZitterd-VastelaovendZitterd