De Kènjeroptoch trék éntjelings weier door Zitterd

2023 Optoch

Zondig 12 fibberwari, tradisjoneel de waek veur Vastelaovend, trèk vanaaf 13.33oere de Kènjeroptoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. De Kènjeroptoch is taeves de offesjeel intoch van Sjtadsprins Ruud II. Door de sjtorm (2020) en coronaperikele koosj de aafgeloupe drie jaor geine Kènjeroptoch trèkke. Es de waergode de Zittesje kènjer noe goud gezind zeen belaof ’t weier eine geweldige daag te waere, wobie väöle doezende luuj de waeg nao Marotte-sjtad Zitterd weite te vènje.

De Doezende luuj langs de kantj kènne geneite van grote groppe van sjoole mit soms mee es honderd deilnummesj, klein groppe van kenjer en humorvolle enkelinge. De neudige hermenieje en zaate hermeniekes zörge veur de muzikaal Vastelaovesklanke.

Route
De Kènjeroptoch vertrèk om 13.33oere en trèk via de volgende route:
Riekswaeg Noord, Walramsjtraot, Euverhaovenersjtraot, Sjteivig, Veursjtad, Brandsjtraot, Lömmerichersjtraot, Begienehaofsjtraot, Daeke Tijssesjtraot, Kloosterplien, Auw Mert, Mert, Lömmerichtersjtraot (bie de sjtadspomp lènks aaf), Meulebaeksjtraot, Nuujsjtraot, Plaksjtraot, Pötsjtraot, Mert (ontbènjing).

Nao aafloup zal Sjtadsprins Ruud II bie de tradisjonele appelesieneraege vanaaf ’t podium op de Mert honderde appelesiene oetsjmiete nao de mechelkes en sjnaake. Aansjloetend volg de priesoetreiking. Naeve de Erewimpels en Prieswimpels in de versjèllende kattegrieje zeen d’r spisjaal prieze veur ‘t ‘Sjoonst verkleide Mechelke’, de ‘Sjoonst verkleide Sjnaak’ en de ‘Gouwe paplaepel’ veur de bèste femieje.

Kènjersjurie
Naeve de optochsjurie, geit zondig ouch weier de Kènjersjurie aan de sjlaag. Dees besjteit oet acht sjoolgaonde kènjer. Same mit de sjurie beoordeile zie de deilnummende kèrkes. Daonaeve reik de Kènjersjurie ouch de sjpisjaal prieze ‘Sjoonst verkleid Mechelke’ en ‘Sjoonst verkleide Sjnaak’. Aan de wènnesj van dees sjpisjaal prieze reik de kènjersjurie ein eige kènjersjurie vaenke oet.

Femiejepries
Dit jaor is ouch weier de sjpisjale femiejepries te wènne veur auwwesj de same mit hun kènjer mittrèkke in de optoch: De Gouwe Paplaepel. De kèrkes vorme ein apaarte kattegrie. ’t In 2018 opgesjtarte Kèrkes projek bliek ein groot suskes. Dit jaor zeen in de optochhal zeen door kènjer, onger begeleiding van auwwesj en waageboewesj, ein rekord aantal van mèr leifs 12 kèrkes geboewt. Opvallend is dat naeve de kwantiteit och de kwaliteit van de kèrkes duujelik ein sjiegende lien leet zeen.

Veurbereiding
Om de kènjer te infermeiere euver de achtergrondj van Vastelaovend en in ’t bezunjer de optochte, höbbe richtige Zittesje Vastelaovesvierders in de aafgeloupe waeke Vastelaoveslesse gegaeve op Zittesje basissjoole. Aansjloetend vonje rondjleidinge plaatsj in de optochhal.

Historie
Saer 1965 trèk de kènjeroptoch op de zondig veur de Vastelaovend door de Zittesje bènnesjtad. Veurhaer vondj dees altied op de Vastelaovesmaondig plaatsj. Ein prima besjloet destieds. De Zittesje kènjeroptoch is mede daodoor oetgeruijt pès eine richtige opwermer veur de Vastelaovesdaag. Deze daag maag Zitterd altied väöle doezende luuj oet gans Limburg en ouch van dao boete verwilkomme.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto’s: RBZitterd-VastelaovendZitterd