Ouch dit jaor definitief gein Zittesje Optochte

2022 Optoch
Jaomergenog kènt ouch dit jaor geine optoch door de Zittesje sjtraote trèkke.

De Zittesje Kènjeroptoch en de Groote Vastelaovesoptoch gaon dit jaor definitief neit door. De organezeierende sjtichting Optoch Kommitee Zitterd haet dit jaomerlik motte besjloete. Rae vorme de aanhauwtende coronabesjmettinge en de daomit samehangende euverheidsmaotregele. De optochte valle onger de ‘ongeplaceerde evenementen’ die, ondanks de aangekondigde versoepelinge, nog neit maoge plaatsjvènje. De optochte mage hiedoor neit door de Zittesje sjtraote trèkke.

Veuraafgaond aan dit besjloet haet Optoch Kommitee Zitterd versjèllende opties ongerzoch om, mit name de groote optoch, toch op de ein of anger wies te laote trèkke. Feit is dat de optochte altied teendoezende luuj nao de Zittesje bènnesjtad trèkke. ’t Hawte van 1,5 maeter aafsjtand en ’t toepasse van toegangscontrole bleek dan ouch praktisch en organisatorisch bienao onmuigelik. Daonaeve hilt de euverheid nog ummer vas aan ein verbod op ongeplaceerde evenementen. Hieonger valle dus ouch de optochte.

’t Optoch Kommitee Zitterd haet mit ’t numme van dit besjloet gewach pès de coronapersconferentie van daensdig 25 Jannewari jl. Dit mit de sjtille haop dat muigelik toch eine optoch (eventueel in aangepaste vorm) zou maoge waere georganezeiert.

’t Aaflasje van de optochte beteikend dat veur ’t driede jaor op riej gein optochte door de Zittesje bènnesjtad zulle trèkke. In 2020 koosj zowaal de kènjeroptoch es de groote optoch neit doorgaon door de sjtorm op allebei de zondige en de daomit aafgekondigde code oranje. Vervolges sjmeet ’t coronavirus zowaal op de vervangende datum in 2020 es in 2021 rout in ’t aete.

’t Besjtuur van ’t Optoch Kommitee Zitterd, dat saer 1963 de Zittesje Optochte organezeiert, betreurt ten zeerste de situase en sjprik de oprechte haop oet dat in 2023 weier de sjoon optochte door de sjtad kènne trèkke.

Om de ‘Zittesje Vastelaovesgeis’ toch te behauwte ongerzuik ’t Optoch Kommitee Zitterd same mit de perluu-vereiniginge (De Marotte, Auw Prinse en de Senaat van de Marotte) of bènne de huidige/nuuj corona-regelgaeving de aankòmmende waeke toch (aangepaste) Vastelaovesevenemènte georganezeiert kènne waere. Hie euver zulle de betrokke vereiniginge zo sjpoedig muigelik besjlisse.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: RBZitterd/VastelaovendZitterd