Video: Kènjeroptoch door de jaore haer

Foto&Video

Saer 1965 trèk de Kènjeroptoch op de zondig veur de Vastelaovend door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad en is de Zittesje kènjeroptoch oetgeruijt pès eine richtige opwermer veur de Vastelaovesdaag. Deze daag maag Zitterd altied väöle doezende luuj oet gans Limburg en van dao boete verwilkomme. De kènjeroptoch is tradisjoneel taeves de offesjeel intoch van de regeierende Sjtadsprins.

Noe de Kènjeroptoch, veur ’t driede jaor op riej, neit door de Zittesje sjtraote kènt trèkke numme v’r uch mit trök in de tied. Nog èns trök kieke nao de Zittesje Kènjeroptoch door de jaore haer mit beelde oet 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 en 2019.