Plök en Vaere Zitting versoepelt maximaal

2022
Marotte Plök en Vaerezitting mit Erwin

Zaoterdig 19 Fibberwarie is in ’t Forum de Plök en Vaere Zitting van Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd. Dees zitting zal ’t eesjte Vastelaovesfees van Zitterd zeen in 2 jaor.

Gezeen de verspoelinge in de corona maotregele mage mee luuj in ’t Forum aanwezig zeen. De Marotte gaon dan ouch veur de maximale versoepelinge mit 500 plaatsje. Veur mèr €11,- kent geer derbie zeen.

De aope kaartverkoup sjtart gounsdig 16 Fibberwarie om 15.30oere via de website van ’t Forum: https://forumsittard.nl/event/marotte-zitterd/

DE ZITTESJE VASTELAOVEND GEIT VOL AAN…

Neit alleen wat betref ’t aantal bezuikesj gaon De Marotte veur ’t maximale, ouch ’t pregram wurt oetgebreid mit ein aantal toppesj. Naeve de offesjeel momente en de Grosse Nommer van de Auw Prinse sjtaon onger mee Minsekinder, Jesse & Jesse, kapel TisNiksentWurtNiks, Tonnie’s Viniellie en Erwin op ’t pregram.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: Ton Dirkx