Oetruiping Sjtadsprins tiejes Alaaf-trap op de Mert

2023
De nuuje Sjtadsprins wurt zaoterdig 12 November onthuld.

Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd äöpene ’t nuuje Vastelaovessezoen mit ’t oetroupe van de nuuje Sjtadsprins. Dit gebeurt op zaoterdig 12 November tiejes de Alaaf-trap op de Zittesje Mert.

Normaal sjteit de oetruiping van de nuuje Sjtadsprins op ’t pregram veur ’t eesjte weekend nao nuujjaor. Dit jaor höbbe De Marotte gekaoze veur eine gans nuuje opzat en de nuuje Hoogheid tiejes ein kompleet nuut evenement oet te roupe.

Fysiek aanwezig
De datum van de oetruiping is neit de enige grote verangering die zal plaatsvènje. Volges tradiese is de aankommende Hoogheid zelf neit aanwezig, mèr ouch dat wurt angesj. De aankommende hoogheid zal, veur korte doer, fysiek aanwezig zeen bie de grote onthulling op de Mert.

Veuraafgaond aan de oetruiping wurt de nuuje Prins in eine kleine toch vanoet de Sjtaasedwaesjsjtraot nao de Mert gebrach. Dit gebeurt middels eine teen maeter lange trailer mit dao op de nuuje Prins onhekerbaar op ziene troon. De toch zal waere begeleid door de Auw Prinse, Senaat en Optoch Kommitee Zitterd mit muzikaal ongersjteuning door de Philhermenie.

Hints op led-sjerme

Es de sjtoet is aangekomme op de Mert zal naodrukkelik interactie waere gezoch mit de bezuikesj op de Mert. Dit gebeurt middels veier grote led-sjerme en eine enthousismeierende sjpraeksjtalmeister, dae d’r alles aan zal door om de bezuikesj in bewaerging te kriege. Daonaeve zulle de led-sjerme gebroek waere om hints te gaeve wae de 90e Sjtadsprins zal waere. Kort nao de onthulling zal de aankommende hoogheid ’t fees verlaote om zich te gaon veurbereide op ’t Aope Hoes’, dat eine daag later op ’t pregram sjteit. Dao krig jeerein de gelaeg om häöm te filleseteiere.

Aope podium

’t Oetroupe van de nuuje Sjtadsprins is mèr ein ongerdeil van ’t pregram. De Alaaf-trap is ein nuuj evenement veur alle Vastelaovesvierders van Zitterd. Zo zulle versjèllende artiste optrae en zal eine DJ zörge veur de muzikaal omliesting. Optrae zulle Zittesje artiste es Cyrille Niël en Paul-Jean Jessen, mer ouch artiste es Kartoesj en Herriemenie Miserabe. Wiejer kriege lokale zaate hermeniekes middels ein aope podium de gelaegenheid om meziek te make veur alle aanwezige.

’t Pregam van de Alaaf-trap sjtart zaoterdig 12 November om 19.30oere en doert nao verwachting pès rondj 22.00oere.

Bron: De Marotte Zitterd
Foto: De Marotte Zitterd