LVK inzending van Jesse & Jesse

2023 Meziek

Saer 2019 vorme Paul-Jean Jessen en ziene naef Tristan Jessen ’t duo Jesse & Jesse. Jaorliks brènge zie ein nuut leidje oet, dat zie insjikke nao ‘t LVK. Mit leidjes es ‘Laot os mer sjuuve’, ‘Wo is de VAR’ en aafgeloupe jaor mit ‘Maske verplich!’ wiste zie als drie maol ein plaatsj in de finale van ’t LVK te haole.

Dees waek höbbe zie op radio Nonnevot hun nuuj leidje mit es tittel ‘Sjtaek Dien Naeske in ’n Glaeske’ geprizzenteiert. ’t Leidje is gesjreve door hunne vaste tekssjriever Thei Wessels en is opgenomme in de studio’s van Marlstone Music. Thijs Offermans haet ‘t ‘knip-en-plek wirk’ verzörg van de videoclip.

Foto: Beeldfragment YouTube