Insjrieve veur deilname aan de Groote Optoch 2023

2023 Optoch

Vastelaoveszondig 19 Fibberwari 2023 zal weier es vanouds de Groote Vastelaovesoptoch door de sjtraote van Zitterd trèkke. Nao twee ‘corona-jaore’ zonger optoch en eine ‘nood-optoch’ in 2022 geit ’t Optoch Kommitee Zitterd d’r vanoet dat de optoch in 2023 weier geweun door de sjtraote kènt trèkke.

Insjrieve
‘t Optoch Kommitee Zitterd haet ’t insjrieve veur deilname aan de Groote Vastelaovesoptoch geäöpend. Insjrieve veur deilname aan de Optoch is verplich, zonger insjrieving is deilname neit muigelik.

Insjreive kènt via ‘t digitaal insjriefformeleier op de website van ’t Optoch Kommitee Zitterd. Nao insjrieving ontvèngk geer bènne 24 oer ein bevestiging. Let op: Jeeder motto/idee kènt mèr eine keer per kattegrie in de Groote Optoch veurkomme. Wach dus neit te lang mit insjrieve om zeker te zeen van deilname! Insjrieve veur deilname is muigelik pès daensdig 14 Fibberwari 12.00oere.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: RBZiterd – VastelaovendZitterd