Hauf finale LVK 2022 mit Jesse & Jesse

2022 Meziek

Vriedig 11 Fibberwarie is de eesjte hauf-finale van ’t LVK 2022. In dees eesjte hauf-finale es nómmer 04 ’t veur Zitterd oetkómmende duo Jesse & Jesse mit ‘Maske verplich!’

Paul-Jean Jessen en ziene naef Tristan Jessen traë saer 2019 same op es ’t duo Jesse & Jesse. Tweemaol sjtonge zie in de finale van ’t LVK. De teks en meziek van ‘Maske verplich’ zeen gesjreve door Thei Wessels en Paul-Jean Jessen,

De 1e hauf-finales van ’t LVK wurt vriedig 11 Fibberwarie oetgezonje op L1 Radio tössje 18.00oere en 20.00oere Daonaeve zal Stichting LVK de hauf-finale oetzende via eine livestream. Dees stream is tössje 18.00 en 20.30oere te bekieke via de website van Stichting LVK.

Help Jesse & Jesse nao de finale van ’t LVK door te sjtömme.
SMS: LVK [sjpaasie] 04 nao 4004
Sjtömme kent vriedig 11 Fibberwarie tössje 20.30 en 21.00oere.

Foto & Video: Marotte TV