De Marotte Plök en Vaere Zitting

2022

Zaoterdig 19 Fibberwarie om 19.33 oere organezeiere De Marotte Zitterd in ’t Forum de Plök en Vaerezitting. Dees zitting sjteit in ’t teike van ’t aafsjied van Sjtadsprins Thierry I.

Tiejes dees zitting wurt regeierend Sjtadsprins Thierry I geplök. Volges protocol levert hae achtereinvolges de scepter, de vaere, de prinsemutsj, de ketting mit de nonnevot en ’t verke, ’t sjlaateveugelke en ’t pappegeyke in. Vervolges kènt Vastelaovendvierend Zitterd geniete van de Grosse Nommer van de Auw Prinse wonao zie de dan ex-prins Thierry in hun midde zulle opnumme. Wiejer zulle tiejes dees zitting versjèllende Zittesje artiste optraë.

Tiejes de Plök en vaere Zitting wurt door Vorst Marot Jan Janssen ’t Tillegram van de Pappegey veurgelaeze mit de naam van de nuuje Ridder in de Orde van de Pappegey en wurt veurmalig Vorst Marot Frits van Beek geinsjtalleiert pès Grootvorst.

Grosse Nommer van de Auw Prinse

Insjrieve en laoting.
Door de covid restricties van dit moment maoge De Marotte maximaal 100 luuj toelaote in ‘t Forum. Dees 100 kaarte (50 x 2) zeen allemaol besjikbaar veur de vastelaovesvierders van Zitterd. De Vastelaovesvierder krig namelik veurrang op de ‘luuj mit mötsje’. Om jederein dezelfde kans te gaeve om 2 kaarte te kenne koupe, gaon De Marotte wirke mit insjrieving en laoting.

Wilt geer bie dees zitting aanwezig zeen sjik dan een mailtje nao zitting@marotte.nl en zet in het mailtje de volgende gegaeves van uchzelf en eure partner/introducé (dus de gegaeves van TWEE persone): Veurnaam, achternaam, volledig adres en mobiel tillefoonnommer van beide. Vervolges waere 50 luuj oet de insjrievinge gelaot die de muigelijkheid kriege om 2 kaarte te koupe a 11 euro per persoon. Insjrieve kent pes 12 fibberwarie om 23.11 oere.

Daonaeve zulle De Marotte eine livestream verzörge van de hele zitting, zodat jederein vanoet toes of in ein kaffee kènt mitgeneite van dees bezunjere zitting.

Bron: Facebook De Marotte Zitterd
Foto: RBZitterd / Vastelaovendzitterd