Betsie Donners benuimp pes Ridder in de Orde van de Pappegey

2022

Tiejes De Plök en Vaerezitting van De Marotte Zitterd is mevrouw Betsie Donners benuimp pes Ridder in de Orde van de Pappegey.

Betsie Donners is al mee es 55jaor de maakster van ’t Prinsepak van de Zittesje Sjtadsprins. In 1963 maakte Betsie ’t Prinsepak veur Huub Kremer zeliger, dae toen es Sjtadsprins Huub III euver ’t Marotteriek regeierde. Saer daer tied ontwerp en maak Betsie veur alle Marotteprinse ein op maot gemaak en uniek Prinsepak.

Es ein van de eesjte wit Betsie wae de nuuj Sjtadsprins wurt. Nog veur de oetruiping wit zie al de naam en de maote van de nuuje Prins om aan ’t make van ’t Prinsepak te kènne beginne. Get dat zie in al die jaore altijd sjtrik geheim haet gehawte, wènt Betise kènt.

Betsie haet aangegaeve dat ’t Prinsepak dat zie haet gemaakt veur de aankommende Sjtadsprins, dae pas volgend jaor zal waere oetgeroupe, ’t letste Prinsepak is oet häöre handj. Waal zal blieve klaor sjtoan om de Marotte van adveis te blieve veurzeen.