Alternatief Sjöttefees Zitterd 2022

2022
Kapel TisNiksentWurtNiks op ’t Alternatief Sjöttefees (archieffoto)

Zondig 4 September véngk veur de 48e keer ‘t Alternatief Sjöttefees Zitterd plaatsj. Dees parodie op de tradisjonele sjöttesjfeeste wurt dit jaor gehawte op ein nuuj lokase in de ‘geheime haof’ van ’t vruigere Klooster Agnetenberg. ’t Feesterrein is bereikbaar via de Engelekampsjtraot rechts naeve de veurmalige MAVO Land van Gulick.

Pregram
Vanaaf 12.30oere verzamele de deilnummende vereiniginge op ’t feesterrein wo zie zich bie ’t defilé op ein luidieke meneier prizzenteiere aan de zjurie en Keizer Peter Janssen van kapel TisNiksentWurtNiks. Nao aafloup van ’t defilé, rondj 14.00 oere, trekke de “sjötterieje” in optoch door de bennesjtad. De optocht trèk via de volgende route: Rosmeulesjtraot, Mert, Kloosterplien, Begienehaofsjtraot, Lömmerichtersjtraot, Mert en Rosmeulesjtraot.

Aansjloetend aan de optoch, rondj 15.30oere, beginne op ’t feesterrein de sjeitwedsjrieje. Dit sjeite gebeurt dit door mit ein wendjbuks eine tempexvogel aaf te sjeite. In de eesjte sjeitrunj wurt door alle vereiniginge ongerling gesjaote om de Keuningstitel. In de tweede sjeitrunj sjtrieje alle keuninge taegen-ein om de Keizerstitel. De keuning dae dan dan ’t letste sjtökske van de vogel aafsjöt maag zich ein jaor langk Alternatieve SjötteKeizer van Zitterd nuime.

Keizesjfees
Op de zaoterdigaovend 3 september organezeiert kapel TisNiksen’tWurtNiks ter eere van hunne Keizer Peter Janssen ’t tradisjoneel Keizesjfees. Dit Keizesjfees vèngk, zjus wie ’t Alternatief Sjöttefees, plaatsj in de ‘geheime haof’ van ’t veurmalige Klooster Agnetenberg.

’t Keizesjfees sjtart om 16.30oere mit ein klassiek Keizesjgrachkónzaer (OETVERKOCH!) door Heritage Sinfonietta ónger leiding van Martijn Pepels mit soliste Renée van Wegberg  en Léon van Wijk op accordeon.

Vanaaf 19.00 oere ’t vèngk ‘t veur jeederein gratis toegankelikke Keizesjfees plaatsj mit Gerard Alderliefste en vrunj, TisNiksentWurtNiks en DJacky. Vanwaege ’t pregram zal dit jaor gein Keizesjresepse zeen.

Foto: RBZitterd – VastelaovendZitterd