Veuroetblik op ‘t Vastelaovessezoen

2022
Marottezitting de sjouwburg (archieffoto)

’t Vastelaovessezoen sjteit veur de deur. Ein sezoen dat nao de reorganisatie bie Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd in ’t teike zal sjtaon van vernuujing. Centraal zal ’t kòmmende Vastelaovessezoen dan ouch ’t nuuj motto van De Marotte sjtaon: “Door en veur ’t volk van Zitterd”.

Op de vriewilligesjaovend in de optochhal höbbe Vorst Marot Jan Janssen en interim-veurzitter Joep Wijnands de ‘Marotte-femieje’ ein toelichting gegaeve euver de nuuje waeg die de Marotte insjlaon en höbbe zie ein veuroetblik gegaeve op ’t Vastelaovessezoen 2021-2022.

Veuroetblik
De aaftrap van ’t nuuj sezoen zal zeen op de 11de van de 11de mit ein klein sjalige activiteit. Door gekende rae haet dit jaor gein Zittesj vastelaovesleidjes Konkoer plaatsjgevonje. Veur de sjlaager van ’t sezoen höbbe De Marotte ein aantal bekènde Zittesje leidjessjrievesj, componiste en zèngesj benaderd, die same de sjlaager veur ’t sezoen gaon make. Deze sjlaager zal bie de oetruiping van de nuuje Sjtadsprins waere geprizzenteiert. De grootste verangering zal zeen bie de tradisjonele zittinge van De Marotte, die in ein gans nuut jeske waere gesjtaoke. De oetruiping van de nuuje Sjtadsprins zal eine gans nuuje opzèt kriege en zal plaatsvènje in de vorm van eine oetruipingsmiddig/aovend op de Mert. Door de oetruiping te verplaatsje nao de mert zeen alle luuj van Zitterd in de gelaeg om hie bie aanwezig zeen. De tradisjoneel insjtelasezitting zal eine get angere opzèt kriege mit minder protocol en mee plaatsj veur humor.

’t Komplete pregram en alle infermase euver ’t vastelaovessezoen 2021-2022 zal op ein later tiedsjtip bekend waere gemaak.

Veuroetblik op ’t Vastelaovessezoen 2021-2022 van De Marotte Zitterd

Bron: De Marotte Zitterd / Marotte TV
Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd