Vastelaovend toes oppe bank: Vastelaovesleidjes

Trök in de tied

Tiejes ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer op Sint Rosa-zaoterdig wurt jaorliks de nuuje Zittesje sjlaager veur ’t nuut Vastelaovessezoen gekaoze. De nuuje sjlaager wurt same mit de nómmesj 2 pés 6 door De Marotte opgenomme op CD.

Tiejes ’t Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer op Sint Rosa-zaoterdig wurt jaorliks de Zittesje sjlaager veur ’t nuut Vastelaovessezoen gekaoze. De nuuje sjlaager wurt same mit de nómmesj 2 pés 6 door De Marotte opgenomme op CD. Naeve de CD opname wurt in dizzen digitale tied van väöle leidjes ein videoclip gemaak.

’t Haw zo sjoon kènne zeen (2003)
Effekes Wènke (2000)
Jo de La (2011)
Höbs doe ouch zo’ne zin? (2013)
Dree mer door (2014)
Same is sjoonder (2016)
Mörge bèn ich alles weier vergaete (2016)
Sjoonste feeske van ’t jaor (2016)
Veer zeen Zitterd (2018)
Laot ós mèr sjuve (2019)
Eure Prins (2020)
Och wat sjoon (2000)
Veur ein welske bèn ich gebaore (2004)
De Foddele-Polka (1996)
Kòkkerallebal (2013)
Doe bes geweldig (2011)
Zitterd dreet door (2014)
Wae oh Wae? (2017)
Eine TOP Vastelaovend (2018)
1 2 3 Vastelaovend (2019)
Mènnigmaol roup ich Alaaf! (2020)
Laot ós in de sjteek (2021)

Mee video’s en tekste van väöle Zittesje Vastelaovesleijdes zeen te vènje op de website ‘Zittesje Vastelaovesleidjes’ of loester 24oere per daag nao (Zittesje) Vastelaovesmeziek op Radio Nonnevót.


Vastelaovend toes oppe bank:

Foto: Beeldfragment YouTube