Online vrouwluujzitting mit hauf vaste

2021
Ontwerp: Studiomarq.nl

Op zondig 14 Meert, mit hauf vaste, is de eesjte Zittesje online vrouwluuj zitting. Dits keer neit mit 300 vrouwluuj in eine zaal zèngend en sjprèngend op banke en taofele, mèr thoes dansend in ein hoespak door de woonkamer. Angesj ès angesj, mèr toch ein pregram mit swingende mèziek, humor en amezase.

De vrouwluujzitting wurt georganezeiert door Kakelbóntj. Ein in coronatied opgerichde vereiniging, besjtaonde oet een gróp jong vrouwluuj oet Zitterd, diej ouch in dit bezùnjere jaor veural willen laote zeen waat wael muigelik is: ein online Hawt Vas Vrouwluujzitting! ’t Thema van dees online vrouwluujzitting is ‘Veer blieve baove water’.

Kaarte veur dees online vrouwluujzitting zeen vanaaf zaoterdig 27 Fibberwarie om 11.11oere de verkriegbaar via de website van Kakelbóntj www.kakelbontj.nl Zeet d’r sjnel bie wènt Op=Op.

Bron: Kakelbóntj
Foto: Kakelbóntj, ontwerp studiomarq.nl