Nuuje sjlaager van ’t duo Jesse & Jesse

2022 Meziek

’t Zittesje duo Jesse & Jesse, dat besjteit oet Paul-Jean Jessen en ziene naef Tristan Jessen, haet hunne nuuje sjlaager geprizzenteiert. ’t Leidje mit es tittel ‘Maske verplich!’ is gesjreve door Thei Wessels en Paul-Jean Jessen en is opgenomme in de studio’s van Marlstone. Dit leidje zal oetkòmmend veur Zitterd waere ingesjik veur ’t LVK 2022.

“Òs boere versjtandj, dat sjprik veur zich, Vastelaovend 2022, MASKE VERPLICH!”

Foto: Beeldfragment YouTube