Laif: De Zittesje Vastelaoves Top 111

2021

Radio Nónnevot zend Vastelaoveszondig, vanaaf 11.11oere de Zittesje vastelaoves TOP 111 oet. In dees ruum 8 oere doerende laif marathonoetzending zulle vanoet de Optochhal de bèste 111 Zittesje Vastelaovesleidjes waere gedreejd en zal prizzentator Tom Jessen versjèllende gaste ontvange.

De oetzending is op Vastelaoveszondig vanaaf 11.11oere laif te volge via YouTube en via de Facebook pagina van Radio Nónnevot.