De Zittesje Vastelaoves TOP 111

2021

Vastelaoveszondig, 14 Fibberwarie, geit Radio Nónnevot de Zittesje Vastelaoves Top 111 oetzende. Vanaaf 11oere11 zal Tom Jessen de 111 bèste Zittesje Vastelaovesleidjes prizzenteire laif vanoet ’t hart van de Zittesje Vastelaovend, de Optochhal. De Top 111 is op Vastelaoveszondig te bekieke en te beloestere via de laif-stream op de faceboukpagina van Radio Nónnevot.

Radio Nónnevot bringk dich de vastelaovend in hoes dit jaor!

Sjtömme
Dé lies mit de 111 bèste vastelaovesleidjes oet Zitterd wurt door uch samegesjtèld. Sjtömme kènt via de website van Radio Nónnevot, door oet alle Zittesje leidjes eur 5 favoriete leidjes te keize. Sjtömme is muigelik pés zondig 7 Fibberwarie.

Bron: Facebook Radio Nónnevot
Foto en video: Facebook Radio Nónnevot