Alternatief Kanon van ’t Balkon: ’t Kamer Kanon

2021
Dit jaor gein Kanon van ’t Balkon mit eine volle Mert, mer ein digitale thoes edisie

Op Vastelaoveszaoterdig vèngk al jaorelangk ’t Kanon van ’t Balkon plaatsj. Wo in normale omsjtendighede ruum 10.000 luuj oppe Mert zouwe sjtaon, is dat dit jaor wie bekend neit muigelik. Toch haet de organezeierende Societé Zitterd ein maneier gevonje om ’t Kanon van ’t Balkon te kènne laote doorgaon. Gein tradisjoneel Kanon oppe Mert mit eine volle Mert, mèr ein gratis en interactieve digitale versie toes oppe bank: ’t Kamer Kanon.

’t Is de organezase gelök om ein top pregram same te sjtèlle mit väöle top artiste wo onger Beppie Kraft, Big Benny, Erwin, Spik & Span, Katje Henz, Don Kiesjot en Ton & Henk. Daonaeve zulle versjèllende Zittesje artiste mitwirke wo onger Koeraasj, Fieny en Jesse & Jesse. Tössje de optraes door zulle de ‘dames’ Kwebbel & Sjnebbel zörge veur de neudige kolder en ‘Sjaele Kal’.

’t Kamer Kanon wurt op Vastelaoveszaoterdig, 13 Fibberwarie, van 20.11oere pès 23.11oere laif oetgezonje. Kiekesj kènne via de webcam interactief deilnumme aan dees oetzending. Naeve de interactieve online oetzending zal ’t Kamer Kanon laif op TV waere oetgezonje door Streekomroep BieOs.

Deilnumme aan de interactieve oetzending van ’t Kamer Kanon kènt via ‘t programma ‘ZOOM’. Insjrieve en mee infermase euver ’t deilnumme, via de website van Societé Zitterd.

De organezase benaodruk dat de oetzending volledig coronaproof zal waere gemaak volgens de geljende veiligheidsprotocolle.

Foto: Arjan Krijntjens / Societé Zitterd