Video: Plökke en dankwoord Sjtadsprins Rob I

2020 Video

Op zaoterdig 18 Jannewari vonj in de podiumzaal van de Zittesje sjtadssjouwburg de insjtelasezitting van Sjtadsprins Thierry I plaatsj. Veurdat Thierry Dirkx woort geinsteleiert pés Sjtadsprins waar ’t eesj tied veur ‘t aafsjied van de toen nog regeierende Sjtadsprins Rob Goossens.

Nao ziene letste intoch es Sjtadsprins zong Rob same mit Maxime Tummers ‘ziene’ sjlaager ‘1, 2, 3 Vastelaovend’. Vervolges woort hae door Vorst Marot Jan I geplök en moosj hae volges ’t protocol achtereinvolges de scepter, de vaere, de prinsemutsj, de ketting mit de nonnevot en ’t verke, ’t sjlaateveugelke en ’t pappegeyke inlevere.

Nao ‘t plökke keek ex-prins Rob in zien dankwoord trök op ein regeierperiode vol hoogtepunte. Hae sjoot zien dankwoord zèngend en vol emosie aaf mit ‘Zitterd Allein’, dat door alle aanwezige oet volle bors woort mit gezonge. Tot sjlot woort Rob verrasj door zien vrunj van CV ‘N Bietje Wiejer.

Marotte TV maakte ongersjtaonde beelde van ’t plökke en ’t dankwoord van ex-prins Rob Goossens.

Plökke Sjtadsprins Rob I
Dankwoord ex-Sjtadsprins Rob I

Video’s: Marotte TV