Vastelaoveszondig trèk de Groote Vastelaovesoptoch door de sjtraote

2020 6 Daagse Optoch

In verbandj mit de verwachte helle wèndj (sjtorm) in combenase mit de väöle raege haet ’t Optoch Kommitee in nauw overlègk mit burgemeister Sjraar Cox van de gemeinte Zitterd-Gelaen en op advies van ’t team openbare orde en veiligheid besjlaote dat de Groote Vastelaovesoptoch is AAFGELASJ. De optoch wurt verplaatsj nao zondig 8 Meert e.k. en zal same mit de kènjeroptoch door de Zittesje sjtraote gaon trèkke.

Op Vastelaoveszondig 23 Fibberwari trek de Groote Vastelaoves Optoch door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad. Doezende luuj zulle de waeg weier nao Zitterd weite te venje en kenne geneite van de Zittesje optoch mit de veur Zitterd bekende Groote Waages, groppe, humorvolle köppelkes en einzelgänger en väöl meziek.

De Route
De Groote Vastelaovesoptoch zal dit jaor trèkke via dezelfde route es veurigjaor. De opsjtèlling van de deilnummesj en de waages vèngk plaatsj op de Leijebroukerwaeg, Pres. Kennedysingel en de Kolleberg. De Optoch zal om 12.55oere vertrèkke baovenaan de Pötsjtraot en trek dan richting de mert. Nao de route door de Zittesje bènnesjtad, zal de ontbènjing van de optoch weier op de mert plaatsjvènje.  

De Groote Vastelaovesoptoch 2020:
Sjtart (12.55) – Pötsjtraot (13.00) – Mert (13.07) – Auw Mert (13.10) – Kloosterplien (13.14) – Daeke Tijssesjtraot (13.19) – Ligneplein (13.23) – Willie Hillensjtraot (13.24) – Riekswaeg Noord (13.27) – Euverhaovenersjtraot (13.35) – Walramsjtraot  (13.46) – Parallelwaeg (13.54) – Sjtaasedwaesjsjtraot (13.57) – Sjteivig (14.05) – Veursjtad  (14.15) – Brandsjtraot (14.19) – Lömmerichersjtraot (14.24) – Mert / ontbènjing (14.30).
De aangegaeve tieje zeen de doorkomstieje van de kop van de reklaamoptoch.

Veur gehandicapten is ein apaarte kiekplek ingerich op ’t Ligneplien. ’t Ligneplien lègk op korte aafsjtand van de parkeiergeraasj aan de Haspelsesjtraot en de Ligne.

Vastelaoveswaages
De Zittesje optoch sjteit onger angere bekend om häör Groote Vastelaoveswaages. Al maonje wurt door buurte en vereiniginge in de Optochhal hèl gewirk aan ’t boewe van hun waages veur de Zittesje optoch. Dit jaor prizzenteiere zie de volgende thema’s: Vastelaovesgrop Zittesje Maskes leet zeen dat zie zich ‘Door de Vastelaovend haer sjlaon’, Buurt Engelekampsjtraot-Park beeld ’t thema oet ‘Door ’t Zittesj beleid waere veer om de geheime tuinen geleid’. Klup de Sjnaake toont ambisie mit ‘Veere helpe ’t Tröötekonkoer weier in ’t zadel’. De Waageboewesj van de buurt Sjteivig haoke in op de klimaatproblematiek en sjtèlle dat de Zittesje optochwaages klimaat-neutraal motte zeen. Daorom duuje zie de waage dit jaor mit mankrach door de Zittesje sjtraote. Klup Wovan geit in op ’t feit dat zie dit jaor hun 9x11jaorig jubbelei viere. Volges Buurt Kolleberg sjteit Zitterd al duujelik op de kaart en Buurt Riekswaeg Zuid leet de luuj langs de kantj de eeste Zittesje Almabtrieb mitmake. Bie Luuj mit Plezeier brènge ze de flowerpower trök in de Zittesje Vastelaovend. Volges Buurt Riekswaeg Noord vioolt de gemeinte mèr get aan en CV de Narre oet Euverhaove geit ‘Vleigentaere’ door de optoch. De optoch wurt aafgesjlaote door de prinsewaage mit Sjtadsprins Thierry I. Deze praalwaage wurt jaorliks geboewt door ’t Optoch Kommitee Zitterd aangevuld mit partners en ein aantal vakkundige boewesj. ’t Thema van de Prinsewaage bif geheim pés Vastelaoveszaoterdig es de waage aan de Sjtadsprins wurt aangebao.

Versjlaaggaevesj
Langs de route van de Groote Optoch sjtaon op versjèllende plaatsje versjlaaggaevesj die d’n Optoch van kommentaar veurzeen. Dees versjlaaggaevesj zeen te vènje op de Mert, Kloosterplien, Ligneplien, Sjtaasedwaesjsjtraot, Veursjtad en de Lömmerichersjtraot.

Priesoetreiking
Ein deskundige zjurie zal de deilnummesj en de waages beoordeile op ongerwerpe es orzjinaliteit, humor, idee, uitveuring, kleur ed. De priesreiking van de Groote Optoch zal plaatsj vènje op ’t podium op de Mert rondj 18.00oere.

Kollekte
In de optoch trèk al ein paar jaor de waage van Miss Piggy mit. Same mit eine grop kollektante vreeg zie om ein vriewillige biedrage veur de (hoge) organezasekoste van de kènjeroptoch en de groote Vastelaovesoptoch. Ouch de exploitatie en ongerhoud van de optochhal, die eigendom is van ’t Optoch Kommitee Zitterd, wo door de waageboewesj in de kauw wèntjermaonje wurt gewirk aan de groote waages kos jaorliks väöle doezende Euro’s.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto’s: VastelaovendZitterd – RBZitterd