Vastelaovespregram Societé Zitterd geprizzenteiert

2020

Donderdigaovend 9 Jannewari waar in de kapel van ’t veurmalige Bisschoppelijk College St. Jozef ‘`t Kleesj’ in Zitterd de sjponsoraovend en prizzentase van de vastelaovesaktiviteite van Societé Zitterd. De sjtichting Societé Zitterd is ein samewirking van de Senaat, de Auw Prinse Zitterd en ’t Optochkommitee Zitterd. Alle sjponsore van Societé Zitterd krege deze aovend de medaaje ‘De Vastelaovend’ oetgereik. Dees medaaje mit de clown es symbool veur de Vastelaovend is ontworpe door Jan Ruigt.

Societé Zitterd zal dit sezoen ein aantal bènne de Zittesje Vastelaovend tradisjonele aktiviteiete, mèr ouch nuuj aktiviteiete organezeiere.

Grosse Nómmer
Nuuj is de Grosse Nómmer zitting van de Auw Prinse dae op zaoterdig 25 Jannewari zal plaatsjvènje in ’t Forum. De Grosse Nómmer van de Auw Prinse is ein begrip in de Zittesje Vastelaovend. Veur ’t eesj zulle de Auw Prinse de Grosse Nómmer brènge tiejes ein eige zitting. Naeve väöl kolder en laif meziek sjteit de zitting in ’t teike van ’t opnumme van de dan ex-Sjtadsprins Rob Goossens en lid van de Auw Prinse. Paul Ruigt, veurzitter van de zitting-organezase, gouf aan dat ’t eine richtige Zittesje Vastelaovesaovend geit waere. Taeves koosj hae mitdeile dat de zitting bènne ‘no-time’ pés de letste plaatsj in de zaal is oetverkoch.

Gala Prinsebal
Op zaoterdigaovend 8 Fibberwari organezeiere de Auw Prinse ter ere van Sjtadsprins Thierry I (Thierry Dirkx) ’t Gala Prinsebal mit es motto ‘Let’s Dance’. ’t geit weier hèl mit de kaartverkoup, op dit moment is al 90% van de kaarte verkoch. De letste 100 kaarte zeen in de verkoup en Bert Schurgers, veurzitter van de Stichting Gala Prinsenbal, verwach dat ’t bord ‘Oetverkoch’ bènne ein paar daag kent ware opgehange.

Kanon van ’t Balkon
Saer 2004 haet Sjtadskapel ’t Trumke en Tröötje ‘t Kanon van ’t Balkon georganezeiert. Nao väöle suksesvolle edisies zal de kapel de organezase vanaaf dit jaor euverdrage aan Societé Zitterd. Same mit Horeca Markt en de gemeinte Zitterd-Gelaen zet de Societé de sjouwers onger de organezase. Veur de organezase is in sjpisjale kemmise opgetuug onger leijing van Günther Gach. Naeve ‘t pregram mit ruum 50 artiste en belaof de organezase nog mee sjpektakel. Om 23.11oere zal burgemeister Sjraar Cox, veur de letste keer es burgemeister, de sjleutel van de sjtad euverdrage aan Sjtadsprins Thierry I.

Optochte
Tradisjoneel oranezeiert ’t Optochkommitee Zitterd de Kènjeroptoch (zondig 16 Fibberwari) en de Groote Vastelaovesoptoch (zondig 23 Fibberwari). De optochte zulle dezelfde routes höbbe es aafgeloupe jaor, de kènjeroptoch vertrek vanaaf ’t terrein van ’t veurmalig ziekehoes en de groote optoch zal baovenaan de Pötsjtraot vertrekke. De insjrieving veur deilname aan de optochte is geäöpend. De Sjörkarre-optoch, dae veurigjaor trok bie gelaeg van ‘t 5×11 jaorig jubbelei van ’t Optochkommitee, zal op Vastelaovesmaondigaovend ein vervolg kriege. Taeves organezeiert ’t Optochkommitee op vriedig 14 Meert weier de filmaovend in de optochhal es aafsjoeter van ‘t sezoen. Wiejer verzörg ’t OKZ weier ’t suksesvolle Kérkesprojek, rondjleidinge in de optochhal en ’t Vastelaoveslespregram veur kènjer van de basissjole.

Anger aktiviteite die onger de perpluu van Societé Zitterd ware georganezeiert zeen de, door de Senaat georganezeierde, Resepse veur Sjtadsprins Thierry I op zondig 19 Jannewari in ’t Forum en Sjolierevastelaovend op de mert op vriedig 21 Fibberwari.

Bie Societé Zitterd sjteit de clown symbool veur de Vastelaovend

Bron: Societé Zitterd
Foto’s: Guus Queisen