Vastelaovesoptochte Zondig 8 Meert

2020 Optoch

Update 6 Meert:
’t Optoch Kommitee Zitterd haet bekend gemaak dat de veur 8 Meert geplande Optochte esnog zeen AAFGELASJ.

De Zittesje Vastelaovesoptochte die op de Zondige 16 en 23 Fibberwari door de sjtorm zeen aafgelasj, gaon (veuralsnog) geweun door op Zondig 8 Meert e.k. Dit haet de organezeierende Sjtichting Optoch Kommitee Zitterd besjlaote in euverlègk mit de gemeinte Zitterd-Gelaen. Mit ’t oug op ’t Corona-virus’ kènne alle boeteaktiviteite in principe doorgaon omdat dao gein gevaor is veur besjmetting. Alle gevalle vlak euver de grens in Dutsjlandj zeen trök te veure op ein biejeinkoms in Gangelt en de bron van de tot noe toe bekende Nederlandse besjmettinge zeen trök te veure op ein verblief in Noord-Italië. Dus es hiej gein verangering in kump en de waergaode Zitterd noe waal goud zeen gezind, sjtart de gecombineierde Kènjer- en Groote Optoch op Zondig 8 Meert om 12.55oere.

Sjtartvolgorde Optoch
De Kènjeroptoch en de Groote Optoch zulle gezamelik es eine Optoch door de sjtraote trèkke. De deilnummesj aan de Kènjeroptoch zulle tössje de deilnummesj aan de Groote Optoch waere geplaatsj, pès aan ’t letste kwart van de optoch. Dit omdat ’t OKZ ouch raekening hèlt mit de Kènjerzjurie, zodat ’t veur hun neit eine te lange zit wurt. ’t Gevolg is dat ein nuuje nummering zal plaatsjvènje. Euver ’t aafhaole van de nuuj deilnamenummesj waere de deilnummesj apaart geinfermeiert.

Priesoetreiking
De Kènjeroptoch en de Groote Optoch waere apaart gezjureierd. Vanaaf 18.45oere vènje de twee priesoetreikinge op de Mert plaatsj. Tössje ’t enj van de optoch en ’t begin van de priesoetreiking zeen op de Mert optraës van versjèllende artiste.

Route
De optoch zal de route volge van de Groote Optoch. Dit omdat de route van de Kènjeroptoch, door de sjmaal sjtraote, neit gesjik is veur de Vastelaoveswaages. De route is 2.780 maeter langk en is daomit 760 mater langer es de route van de Kènjeroptoch. De opsjtèling zal plaatsvènje op de Leijebroukerwaeg, Kennedeysingel en Laohrsjtraot. De optoch zal vertrèkke baovenaan de Pötsjtraot om 12.55oere.

Optochroute: Pötsjtraot – Mert – Auw Mert – Kloosterplien – Daeke Tijssesjtraot – Ligne – Ligneplien – Willie Hillensjtraot – Riekswaeg Noord – Euverhaovenersjtraot – Walramsjtraot – Parallelwaeg – Sjtaasedwaesjsjtraot – Sjteivig – Veursjtad – Brandsjtraot – Lömmerichersjtraot – Mert / ontbènjing.

Kollekte
Tradisjoneel wurt veuraafgaond aan de Kènjeroptoch door De Mander gekollekteiert veur ein gouddoel. Dit jaor haet De Mander es gouddoel gekaoze veur de sjpeelboesj ‘’t Sjabolleke’ in ’t Zittesje Sjtadspark. In de Groote Optoch wurt mit de bekende ‘Miss Piggy waage’ gekollekteiert door ’t Optoch Kommitee Zitterd veur ein biedrage in de hoge organezasekoste van de optochte en ’t ongerhoud van de Optochhal.

Gezeen de bezunjere situase dit jaor höbbe De Mander ein ’t Optoch Kommitee in goud euverlègk besjlaote gezamelik te kollekteiere. De opbrèngs van dees kollekte wurt gedeild.

Vastelaovessjtömming
’t Zou sjoon zeen es d’r deze zondig toch eine Vastelaovessjtömming is. ’t Optoch Kommitee ruip de bezuikesj daorom op om zich (get) te verkleije, zodat toch de richtige Vastelaovessfeer aanwezig is.

TV oetzending
Lokale Omroep Bie Os (veurmalige sjtreek omroup Sjtart) verzörg ein laif TV oetzending van de Zittesje Optoch. Jeederein dae neit in gelaeg is om de Optoch te bezuike kènt zo de beelde vanoet thoes volge. Lokale Omroep Bie Os is te vènje op Ziggo-kanaal 41 en 45.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto’s: VastelaovendZitterd – RBZitterd