Tweede edisie van de Sjörkarre Optoch

2020 6 Daagse Optoch

Vastelaovesmaondig, 24 Fibberwarie trék vanaaf 20.33oere de tweede Sjörkarre Optoch door de Zittesje bènnesjtad.

De eesjte sjörkarre optoch woort aafgeloupe jaor georganezeiert bie gelaeg van ‘t 5×11 jaorig jubbelei van ’t Optoch Kommitee Zitterd. Dit woort ein groot sukses. Veur ’t Optoch Kommitee rae om de sjörkarre optoch dit jaor ein vervolg te gaeve. Taeves koosj de maondigaovend van Vastelaovend waal eine ‘oppepper’ gebroeke.

De sjörkarre optoch zal om 20.33oere vertrékke vanaaf ’t Kirkplien bie kafee ’t Sjterfhoes om vervolges via ’t Kirkesjtraotje en de Lömmerichersjtraot nao de Mert te trèkke. Nao ein runj langs de kafees oppe mert wurt de optoch bie ’t podium ontbonje. Versjèllende Zaate Hermeniekes zulle oppe Mert ein sirrenaad brènge. Gezeen de lengte van de route is bie kafee De Kup in de Lömmerichersjtraot veurzeen in ein (drènk)pauze. Eine bekènde sjpraeksjtalmeister zal dao de sjörkarre optoch van kommentaar veurzeen.

Ein vakkundig zjurie, besjtaonde oet veurzitter van de offesjeel optochzjurie Astrid Verblakt, burgemeister Sjraar Cox en Optoch Kommitee veurzitter Peet van Erp, zal alle sjörkarre aan ein kritische blink ongerwerpe. Deilnummesj deine zich bie dees beoordeiling van de zjurie neier te lègge, d’r besjteit gein muigelikheid om de ‘VAR’ in te sjakele.

Deilname
Jeederein kènt en maag deilnumme aan de Sjörkarre optoch. Waal zeen d’r versjèllende veurwaarde aan verbónje. Zo deint mit ein echte (einwielige) sjörkar, zonger mechanische aandrieving, te waere deilgenomme. Wiejer mot de sjörkar veurzeen waere van (fees)verlichting en ein Vastelaoves thema höbbe. Om ein beeld van ’t aantal deilnummesj te kriege sjtélt ’t Optoch Kommitee veuraaf aanmelje via email info@optoch.nl zeer op pries.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd