Pès volgendjaor.…

2020

’t Is Veurbiej… ’t Is Gedaon… Nao ein sjoon ‘veursezoen‘ mit sfeervolle en drökbezochte zittinge en aktiviteite ging Vastelaovend de sjtraot op. ‘t Waar eine Vastelaovend mit zon, raege en veural väöl wèndj.

’t Begoosj al de waek veur de Vastelaovend wo door sjtorm ‘Dennis’ de Kènjeroptoch woort aafgelasj. De Vastelaoves 6-Daagse begoosj mit de Nach van ’t Auwt Wief gevolg door eine volle Mert bie Sjoliere Vastelaovend. Op Vastelaoveszaoterdig waar ondanks de raege de Mert aafgelaje vol bie ’t Kanon van ’t Balkon. Ongertössje raozde sjtorm ‘Ellen’ euver ’t landj wodoor nao de Kènjeroptoch ouch de Groote Optoch moosj waere aafgelasj. Op Vastelaovesmaondig waar ’t vernuujd Tröötekonkoer, wonao saoves de Sjörkarre Optoch door de sjtraote trok. De Vastelaoves 6-Daagse woort aafgesjlaote mit ’t tradisjoneel Appelesienesjmiete, wonao mit ‘t Maske Begrave ein ènj kwaam aan de Vastelaovend 2020.

Ondanks ’t sjlechte waer vierde Zitterd Vastelaovend, wènt “Zon, wèndj of raege, niks hèlt de Zittesje Vastelaovesvierder taege!”. Sjtadsprins Thierry I ging in ’t sezoen veurop en sjtraole alle daag!

Vastelaovend 2020 zal de buik in gaon es ein ‘rampjaor’ veur de Zittesje optochte. Naodat door sjtorm ‘Dennis’ en ‘Ellen’ zowaal de kènjeroptoch es de groote vastelaovesoptoch neit door zeen gegaon woort ouch de veur 8 Meert geplande gecombineierde inhaol optoch aafgelasj. Door dit besjloet zal Vastelaovend 2020 de buik ingaon es eine Vastelaovend zonger optochte.

Noe is ’t wachte pés Vastelaovend 2021. Ein korter sezoen, wènt Vastelaoveszondig vèlt al op 14 Fibberwari. Nog eine keer SJTADSPRINS THIERRY ALAAF EN ZITTERD ALAAF!

Pès volgendjaor… Vastelaovend 2021 op 14, 15 en 16 Fibberwari!!

Ein korte trökblik op ’t sezoen:

24 Augustus: In de sjpeigeltent op ’t Sint Rosafestival wurt ‘Mènnigmaol roup ich Alaaf’ gekaoze pès Sjlaager 2020. De sjlaager wurt gezonge door René Dirkx en is gesjreve door Phil Schaeken.

11 November: Op ’t Kloosterplien wurt ’t Vastelaovessezoen 2019-2020 geäöpend. Bie dees sfeervolle äöpening wurt de nuuj Marotte CD geprizzenteierd en zeen d’r opträes van o.a. De Toddezek, de Geliënde en Hoondervel.

20 November: De Marotte make bekend dat de heer Jan Janssen is benuimp pés Vors Marot. De offesjeel insjtelase zal plaatsjvènje op de Oetruipingszitting.

4 Jannewari: In ’t Forum is de oetruipingszitting van De Marotte Zitterd. Aan ’t begin van de zitting wurt Jan Janssen offesjeel geinsjtalleiert pés Vors Marot Jan I en wurt dhr. Manfred Stielow van de Grosse Kölner oet Kölle benuimp pés Ridder in de Orde van de Pappegey. Om 23.11oere wurt door de nuuje Vors Marot Jan I de heer Thierry Dirkx oetgeroupe pès Sjtadsprins 2020

18 Jannewari: In de podiumzaal van de Sjouwburg is de insjtelasezitting van De Marotte Zitterd. Ein zitting mit eine lach en ein traon. Nao ’t plökke van regeierend Sjtadsprins Rob Goossen wurt Thierry Dirkx geinstalleiert pès de 89e Sjtadsprins van Zitterd. Tiejes de zitting wurt de heer Jacques Pfennigs benuimp pés Ridder in de Orde van de Pappegey.

23 Jannewari: De mechelkes van Veier-G sjtaon in de finale van ’t Tiener Vastelaovesleedjes Konkour (TVK). De organezase van ’t TVK maak bekènd dat de finale van ’t TVK 2021 in ’t Forum in Zitterd zal plaatsjvènje en zal waere georganezeiert in samewirking mit De Marotte Zitterd.

5 Fibberwari: Sjtadsprins Thierry I haet sjpisjaal veur zien prinssjap ’t leidje ‘Eure Prins’ opgenomme. ’t Leidje is ein cadeau van ziene naef en bèste vrundj Joeri Kalkhoven dae ’t leidje produceierde.

7 Fibberwari: In ein bomvol feespaviljoen in Echt sjtaon Jesse & Jesse mit ‘Wo is de VAR?’ in de finale van ’t Limburgs Vastelaovesleedjes Konkour (LVK).

15 Fibberwari: In de Sjouwburg vèngk ’t Marotte Finale Sjpektakel plaatsj mit optraës van o.a. Katja Henz, Kölsch Platt, Bjorn van Berkel en Beppie Kraft

16 Fibberwari: Door sjtorm ‘Dennis’ wurt de Kènjeroptoch aafgelasj en verplaatsj nao zondig 8 Meert. In plaatsj van de Kènjeroptoch is bie de kafees ein Kènjer Vastelaovesfees.

22 Fibberwari: Eine bomvolle mert bie ’t Kanon van ’t Balkon. Societé Zitterd zörge veur ein ruum 6 oer doerend pregram mit Limburgse toppesj es Spik & Span, Bjorn & Mieke, Beppie Kraft en Trööt in de Gööt.

23 Fibberwari: Ouch Vastelaoveszondig weier eine hèlle wèndj, wodoor dat de Groote Vastelaoves Optoch wurt aafgelasj. De Groote Optoch wurt net es de Kènjeroptoch verplaatsj nao zondig 8 Meert.

24 Fibberwari: Op Vastelaovesmaondig ’t Tröötekonkoer in ein vernuujd jeske. Naeve de Zittesje kapelle zeen d’r versjèllende optraës van o.a. Don Kiesjot. Nao aafloup van ’t Tröötekonkoer trek de Sjörkarre Optoch door de bènnesjtad. Eine optoch vol kolder en kreativiteit.

25 Fibberwari: De letste daag van de Vastelaovend is tradisjoneel veur ‘t Appelesienesjmiete. Om 22.11oere woort ’t Maske Begrave en is de Vastelaovend weier veur ein jaor veurbiej.

6 Meert: Ouch de veur 8 Meert geplande gecombineierde Kènjeroptoch en Groote optoch wurt aafgelasj. ’t Optoch Kommitee nump dit besjloet nao väöle aafmeldinge van deilnummesj en ’t dalende animo.