Routes van de Optochte 2020

2020 Optoch

’t Optoch Kommitee Zitterd haet de optochroutes van de Kènjeroptoch op zondig 16 Fibberwari en de Groote Optoch op vastelaoveszondig 23 Fibberwari bekend gemaak.

Bie ’t samesjtèlle van de routes van de optochte mot ’t Optoch Kommitee raekening hawte mit väöle zake. Zo motte parkeierplaatsje toegankelik blieve veur ’t pebiek en motte bejaardehoezer bereikbaar blieve veur medische zörg. Wiejer mot ein verkeerscirculase blieve plaatsj vènje en mot ’t openbaar vervuier zo weinig muigelik euverlas ongervènje. Daonaeve mot de route voldoende veilig zeen. Wat betref de route van de Groote Optoch mot dees ouch nog ens gesjik zeen veur de groote vastelaoveswaages pès 15maeter langk, 3 maeter breid en pès 5 maeter hoog.

Aafgeloupe jaor ware d’r grote wieziginge in de optochtroutes, wobie veural de route van de Groote Optoch gans is aangepas. Trök kiekend op de optochte 2019 en de reaksies van deilnummesj is ’t Optoch Kommitee tot de konklusie gekomme dat de optochte geliekmatig en veural mit minder läöker door de sjtraote van de Zittesje bènnesjtad höbbe getrokke. De routes zulle dan ouch veur beide optochte dit jaor geliek zeen aan de routes van 2019.

Kénjeroptoch, zondig 16 Fibberwari 2020:
Vertrèk vanaaf ’t Maaslandpark (veurmalig ziekehoes) om 13.33oere.
Optochroute: Riekswaeg Noord (13.35) – Walramsjtraot (13.40) – Euverhaovenersjtraot (13.45) – Sjteivig (13.50) – Veursjtad (13.55) – Brandjsjtraot (14.00) – Lömmerichersjtraot – Begienhaofsjtraot (14.04) – Daeke Tijssesjtraot (14.07) – Kloosterplien (14.09) – Auw Mert (14.12) – Mert (14.16) – Lömmerichtersjtraot (bie de Sjtadspomp lènksaaf) – Meulebaeksjtraot (14.21) – Nuujsjtraot (14.24) – Plaksjtraot (14.28) – Pötsjtraot (14.33) – Mert (14.37) – ontbènjing

Groote Vastelaovesoptoch, Zondig 23 Fibberwari 2020
Vertrèk baoveaan de Pötsjtraot om 12.55oere.
Optochroute: Pötsjtraot (13.00) – Mert (13.07) – Auw Mert (13.10) – Kloosterplien (13.14) – Daeke Tijssesjtraot (13.19) – Ligne – Ligneplien (13.23) – Willie Hillensjtraot (13.24) – Riekswaeg Noord (13.27) – Euverhaovenersjtraot (13.35) – Walramsjtraot  (13.46) – Parallelwaeg (13.54) – Sjtaasedwaesjsjtraot (13.57) – Sjteivig (14.05) – Veursjtad (14.15) – Brandsjtraot (14.19) – Lömmerichersjtraot (14.24) – Mert / ontbènjing (14.30).

De aangegaeve tieje zeen de doorkomstieje van de kop van de reklaamoptoch.

Deilname
Aanmelje veur deilname aan zowaal de Groote Vastelaovesoptoch es de Kènjeroptoch kènt via ’t digitaal insjriefsysteem op de website van ’t Optoch Kommitee Zitterd. Nao insjrieving ontvangt geer ein ontvangsbevestinging, wonao ein reaksie volg van de optochsamesjteller van ’t Optoch Kommitee.

Aanmelje veur deilname aan de Groote Vastelaovesoptoch is verplich en kènt pés Gounsdig 19 Fibberwari, 17.11 oere. Let op: Gein insjrieving en goudkeuring, gein deilname!
Aanmelje veur deilname aan de Kènjeroptoch is neit verplich, mèr waar gewusnj. Dit kènt pès Vriedig 14 Fibbewari 17.11oere. Insjreive is ouch nog muigelik op de zondig van de Kènjeroptoch tössje 12.00 en 13.00 oere op ’t terrein van de opsjtèlling.

Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto: VastelaovendZitterd – RBZitterd